Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Data Mining

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Beschrijving

Data mining probeert interessante patronen uit grote hoeveelheden data te halen. In dit college wordt eerst een aantal basisbegrippen uit de statistiek behandeld en daarna wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Onderliggende principes van data mining algoritmen en hun toepassing: gegevens vergaren, visualisatie, data analyse en onzekerheid.

  • Data mining: algoritmen, modellen en patronen, scorings functies, zoek- en optimalisatiemethoden, beschrijvend modelleren, classificatie, regressie.

  • Data mining problemen uit de praktijk.

  • Programmeeropdrachten maken deel uit van het college.

Leerdoelen

Inzicht krijgen in het data mining proces en het in staat zijn om data mining algoritmen en tools toe te passen.

Rooster

De meest recente roosters zijn te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm

Schriftelijk tentamen.

Toetsing en Weging

De docent zal de studenten informeren over de toetsing en inzage van de examens.

Literatuurlijst

  • Data Mining. Practical Machine Learning Tools and Techniques (Third Edition), Morgan Kaufmann, January 2011, ISBN 978-0-12-374856-0.

Inschrijven

Aanmelden via Usis: Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica of de minor Data Science is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur/onderwijscoördinator.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee.

Opmerkingen

Data Mining.