Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Diagnostiek en assessment in opvoeding, onderwijs en hulpverlening

Course
2021-2022

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Van jongs af aan wordt er op allerlei manieren “gemeten”. Zo willen we bijvoorbeeld weten of een kind zich ontwikkelt zoals leeftijdgenoten, of een kind moeite heeft met de lesstof op school, of wat de oorzaak zou kunnen zijn van eventuele problemen op school of thuis. Het gebruik van goede testen is daarbij erg belangrijk, want testuitslagen hebben over het algemeen consequenties voor het geteste kind en zijn/haar omgeving. Maar hoe bepaal je wat een test van “goede kwaliteit” is? Hoe kies je geschikte testen en wat zijn mogelijkheden en aandachtspunten bij het interpreteren van testscores?
In deze cursus doe je belangrijke, theoretische basiskennis op over de stappen in de assessmentontwikkeling en het assessmentproces. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je informatie over de betrouwbaarheid en validiteit van testscores kan laten meewegen in de besluitvorming.

De cursus sluit aan bij het studieonderdeel [Orthopedagogiek: theorieën en modellen] en [Leren en cognitie] en is een voorbereiding op de cursus [Methoden van klinische diagnostiek](Bachelor specialisatie Orthopedagogiek) en [Ontwikkelen van krachtige leeromgevingen] (Bachelor specialisatie Onderwijswetenschappen).

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunnen studenten:
1. uitleggen hoe assessmentontwikkeling verloopt en wat het assessmentproces inhoudt met inbegrip van ethische aspecten en speciale voorzieningen;
2. begrijpen wat testscores betekenen en hoe deze te interpreteren om adequate besluitvorming te laten plaatsvinden;
3. uitleggen wat betrouwbaarheid en validiteit van testscores zijn en hoe deze kunnen samenhangen en verschillen;
4. begrijpen hoe de kwaliteit van individuele items te analyseren is;
5. de kwaliteit van verschillende testen beoordelen voor het meten van diverse populaties.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

De colleges bestaan deels uit een presentatie door een docent. Deze presentaties hebben tot doel de studenten te introduceren in het onderwerp, hen te ondersteunen in het schematiseren en overzicht krijgen in de literatuur. Studenten worden daarnaast uitgedaagd om actief met de stof aan de slag te gaan.

Toetsing

Het eindcijfer bestaat uit twee onderdelen: een tentamen en een schrijfopdracht. Het tentamen bevat MC-vragen over de behandelde stof in de hoorcolleges, de bijbehorende hoofdstukken uit het basisboek en eventuele extra artikelen.

Het resultaat dat behaald wordt voor het tentamen maakt 2/3 van het eindcijfer uit, het resultaat dat behaald wordt voor de schrijfopdracht 1/3. De schrijfopdracht bestaat uit een groepsdeel met groeps-deelscore (85%) en een individuele deel met een individuele deelscore (15%). Beide deelscores samen vormen het individuele schrijfopdracht-cijfer. De schrijfopdracht kan alleen herkanst worden als deze met een onvoldoende groeps-deelscore is beoordeeld. Het individuele deel kan niet herkanst worden. Als de schrijfopdracht herkanst wordt, kan een groep maximaal een voldoende groepsdeelscore halen.

Er kunnen geen deelcijfers meegenomen worden naar een volgend cursusjaar of meegenomen worden uit een eerder cursusjaar. Om de cursus succesvol af te ronden, moet het eindcijfer voldoende zijn.

Brightspace

Er wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • C.R. Reynolds en R. B. Livingston (2011). Mastering Modern Psychological Testing: Theory & Methods. ISBN nummer: 978-0-205-48350.
    NB Studievereniging Emile biedt een speciaal voor dit vak vervaardigde, goedkopere versie van dit boek aan onder de titel ‘C.R. Reynolds en R. B. Livingston (2012). Mastering Modern Psychological Testing Custom Leiden. ISBN: 9781784476052, Leiden Version’.

Inschrijven voor vakken

LET OP Met ingang van het collegejaar 2021-2022 moet je je voor alle vakken inschrijven in uSis.

Dit doe je twee keer per jaar: één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 1 en één keer voor de vakken die je wilt volgen in semester 2.

Inschrijven voor vakken in het eerste semester is mogelijk vanaf juli. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) worden voor de vakken uit het eerste semester door het Onderwijs Servicecentrum ingeschreven; zij hoeven dit niet zelf te doen.

Inschrijven voor vakken in het tweede semester is mogelijk vanaf december. De exacte datum waarop de inschrijving start wordt gepubliceerd op de website van het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Eerstejaars Bachelorstudenten (inclusief eerstejaars Academische Pabo- en Pre-masterstudenten) moeten zich voor vakken uit semester 2 zelf inschrijven.

De inschrijftermijn voor alle vakken sluit vijf kalenderdagen vóór aanvang van het vak.

Door je in te schrijven voor het vak sta je automatisch ook ingeschreven voor de Brightspacemodule èn voor de eerste tentamengelegenheid van dat vak. Wie niet ingeschreven is voor een vak heeft dus ook geen toegang tot de Brightspacemodule en kan niet deelnemen aan de eerste tentamengelegenheid van dat vak.

Lees ook de volledige inschrijvingsprocedure

Contact

Coördinator van het vak is Suzanne Mol