Prospectus

nl en

Misdaad en Straf in Nederland en Europa - Van de Middeleeuwen tot nu

Course
2022-2023

Concept tekst – Onder voorbehoud van (kleine) wijzigingen

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law.

Beschrijving

Het vakgebied ‘historische criminologie’ houdt zich bezig met de studie van de geschiedenis van de misdaad, het strafrecht en het strafrechtelijk systeem.
Tijdens dit vak krijg je een introductie in de discipline van de historische criminologie. De focus ligt op de situatie in Europe vanaf de 10e eeuw tot aan vandaag.
Het vak heeft een vergelijkend Europees perspectief, maar als belangrijkste voorbeelden zullen de geschiedenis van de misdaad en de ontwikkeling van het strafrechtsysteem in de afgelopen twee eeuwen in Nederland worden gebruikt.
In dit vak zullen we de belangrijkste vragen van de historische criminologie behandelen zoals:

 • Hoe zijn ideeën over de normen en definities van misdaad in de geschiedenis en dus doorheen de tijd veranderd?

 • Hoe hebben de aard, hoedanigheid en de omvang van misdaad zich in de loop van de tijd ontwikkeld?

 • Hoe zijn de theoretische ideeën over de factoren en oorzaken van misdaad en criminelen in de afgelopen eeuwen veranderd?
  Alsmede:

 • Hoe hebben gemeenschappen, samenlevingen en staten in de afgelopen eeuwen gereageerd op misdaad, b.v. met misdaadpreventiemaatregelen, veroordelingen, straffen en sancties, en het opzetten van verfijnde strafrechtstelsels?

Deze cursus behandelt deze vragen en geeft een overzicht van recent onderzoek naar de geschiedenis van misdaad en strafrecht in Europa en Nederland vanaf de 10e eeuw tot vandaag. Het behandelt chronologisch de belangrijkste vragen van de historische criminologie, met de nodige aandacht voor de evoluerende en zich ontwikkelende economische, sociale en politieke aspecten op dit continent gedurende deze eeuwen.
Het gaat specifiek in op de verschillende vormen van criminele delicten en de veranderende en veranderde interpretaties en inzichten van deze misdrijven bij zowel de elite als op meer populistisch niveau. Het onderzoekt ook hoe zowel oude regimes en machthebbers als de nieuwe natiestaten, die in het begin van de 19e eeuw ontstonden, reageerden op criminele activiteiten: met de ontwikkeling van politiediensten en met de verfijning van vormen van straffen.
Dit vak zal aantonen dat veel ideeën, die door hedendaagse politici en beleidsmakers en in actuele debatten over misdaad en haar 'oplossingen' als nieuw worden behandeld, een zeer lange en roemruchte (voor-)geschiedenis hebben.

Leerdoelen

Na afronding van dit vak is de student in staat om:

 • De historische ontwikkeling te beschrijven in de definities van misdaad, theorieën over misdaad, de oorzaken en aard en karakter van misdaad, en de reacties op misdaad in Europa (en vooral in Nederland) sinds de 10e eeuw.

 • Een analyse te maken van en over de wisselwerking tussen die begrippen van misdaad, theorieën over misdaad, misdaadniveaus, en reacties op misdaad in Europa en met name Nederland sinds de 10e eeuw.

 • Een beschrijving te maken van recente ideeën over verklaringen van misdaad en reacties op misdaad zoals die spelen in actuele misdaaddebatten en deze te kunnen analyseren in de Nederlandse en Europese historische context.

Onderwijsvorm(en)

Het vak is verdeeld in wekelijkse:

 • Seminars, waarin de onderwerpen en literatuur worden geïntroduceerd.

 • Werkgroepen, die gericht zijn op het thema en onderwerp van de voorafgaande week, alsmede op de ingeleverde opdrachten (deze twee onderdelen vormen samen het portfolio).

 • Excursies naar historische plaatsen en musea, om op die manier de studiestof beter te leren begrijpen en verdiepen.
  Bijvoorbeeld naar: Gravensteen in Leiden, Rijksmuseum Gevangenpoort in Den Haag, Museum Boerhave in Leiden, Nationaal Historisch openluchtmuseum in Arnhem, Nationaal Gevangenis Museum in Veenhuizen.

Om zich goed voor te bereiden op de opdrachten moeten de studenten elke week de toegewezen literatuur lezen en een opdracht inleveren.
Houd er rekening mee dat de posteropdracht in een groep van twee studenten wordt/moet worden gedaan. Het inleveren van de wekelijkse opdrachten is verplicht en actieve deelname wordt verwacht.
NB Aanwezigheid bij en participatie aan dit vak is verplicht. Zoals bij alle vakken van HC Law. Dit, mede i.v.m. het karakter en de opzet van HC Law en de vakken daarvan, die daardoor mede de status van praktische oefening hebben.

Periode

Het vak wordt verzorgd in blok 4.
De onderwijsbijeenkomsten vinden plaats in de week van 10 april tot en met 26 mei 2023.
Dag: NOG TE BESLISSEN; Tijd: van 17.15-20.00 uur;
dit (natuurlijk) met uitzondering van de (t.z.t. nog definitief te regelen) excursies naar musea, die overdag plaatsvinden.

Toetsing

Wekelijkse opdrachten:

 • Elke week een individuele opdracht inleveren

 • Format: 3 (of max. 4) pagina's, getypt, papierformaat: A4, letterformaat 11; Taal: Nederlands

 • Lever de opdrachten wekelijks in via Brightspace. Uiterlijk elke vrijdag om 20.00.

 • De wekelijkse individuele opdrachten worden niet beoordeeld maar moeten wel voldoende zijn (anders worden er extra opdrachten gegeven)

 • De verzameling herziene en definitieve versies van de weekopdrachten vormen samen de “PORTFOLIO”, en moeten op vrijdag 5 juni worden ingeleverd (zie hieronder).

POSTER:

 • Maak een poster over een land naar keuze.

 • Doe dit in een groepje van twee studenten

 • Lever de (eerste, concept-) poster in via Brightspace uiterlijk vrijdag 21 mei voor 20.00 uur;
  deze versie van de poster wordt niet beoordeeld, maar moet van voldoende kwaliteit zijn (anders worden extra opdrachten gegeven);

 • Een herziene en definitieve versie van de poster maakt deel uit van de “PORTFOLIO”, en moet op vrijdag 5 juni worden ingeleverd (zie hieronder).

PRESENTATIE:

 • De poster en enkele van de wekelijkse opdrachten dienen te worden gepresenteerd

PORTFOLIO:

 • Het portfolio omvat alle individuele opdrachten en je poster.

 • Lever het portfolio (d.w.z. definitieve versies van beide opdrachten en poster) uiterlijk vrijdag 28 mei in via Brightspace.

Je cijfer wordt gebaseerd op:

 • Portfolio: Opdrachten (= 85%).

 • Portfolio: Poster (incl. presentatie) (= 15%).
  Aan alle bovengenoemde eisen moet zijn voldaan en de onderdelen dienen minimaal een 5,5 te zijn om het vak met goed gevolg af te ronden. Indien dit niet het geval is, wordt het laagste deelcijfer als eindcijfer geregistreerd. Er is een herkansing of extra opdrachten mogelijk voor zowel de individuele opdrachten als de poster. Deelcijfers blijven geldig volgens artikel 4.7 van de Onderwijs- en Examenregelingen

Aanleverprocedures: Alle opdrachten moeten worden ingeleverd via Brightspace.

Brightspace

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van "Brightspace".

Literatuur

 1. Nieuwbeerta, P. P. Brood & M. Berendsen (2022). Historische Atlas van Misdaad en Straf. Nederlanders over de schreef. Zwolle: Wbooks. (ISBN: 978 94 625 8494 5) [34,95 Euro]
  See: https://wbooks.com/winkel/geschiedenis/atlassen/historische-atlas-van-misdaad-en-straf-nederlanders-over-de-schreef/

 2. Specific chapters in: Knepper, P. & A. Johansen (2016). Oxford Handbook of the History of Crime and Criminal Justice. Oxford: Oxford University Press. (See: https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-the-history-of-crime-and-criminal-justice-9780199352333?cc=nl&lang=en&. The chapters are available via Leiden University for free: See: http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199352333.001.0001/oxfordhb-9780199352333. Note that you have to login via Leiden University ! )

 3. Extra literatuur – Beschikbaar via internet of Brightspace [later bekend te maken]

Aanmelden

Via de administratie van Honours College Law: honours@law.leidenuniv.nl.

Minimum en maximum aantal deelnemers

14-24

Contact