Prospectus

nl en

Honours College Law - Onderwijsprogramma onder voorbehoud van kleine wijzigingen

Honours College Law is voor gemotiveerde, nieuwsgierige en enthousiaste juridische en criminologische studenten (van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid), die naast hun bachelor meer uitdaging zoeken en die ook meer kunnen. Het betreft een extra traject van minimaal 30 ec. Succesvolle deelname resulteert in een Honours Certificaat.

Na toelating is er een grote keuzevrijheid binnen een gevarieerd vakkenaanbod. Die vakken hebben (in vergelijking met de reguliere bachelor) andere onderwerpen, het onderwijs is kleinschalig en interactief, en de toetsvormen zijn andersoortig. Deelnemers studeren activerend en onderzoekend. Er is ook ruimte voor stage en onderzoek.

De vakken geven je de mogelijkheid tot het opdoen en toepassen van andere en meer kennis en vaardigheden. En diverse ervan hebben in meer of mindere mate een interdisciplinair karakter, waardoor je ook buiten het juridische en criminologische metier treedt. Op die manier leer je over bestaande grenzen van de studie en het vakgebied heen te kijken.

De vakken HC Law zijn ondergebracht in zes zogenoemde pijlers (ook wel thema’s of domeinen genoemd):

  1. Inhoudelijk verdiepend en verbredend,

  2. Internationalisering,

  3. Professionele vaardigheden en competenties,

  4. Onderzoekvaardigheden en wetenschapsfilosofie,

  5. Onderzoeks- en Praktijkstage,

  6. De zogenoemde Honours Classes: diverse vakken met een bijzondere, specifieke vorm van interdisciplinariteit.

Elke deelnemer moet uit minimaal vier pijlers een vak hebben gedaan, waaronder in ieder geval een interdisciplinaire Honours Class. Het uitgebreide overzicht van alle Honours Classes kan je raadplegen in de e-Studiegids bij ‘Bachelor Honours Classes’.

Het traject bestaat uit een Oriëntatiefase van 5 ec in het 2e semester van het eerste jaar, en minimaal 25 ec in het 2e en 3e studiejaar. Of uit een programma van minimaal 30 ec in het 2e en 3e studiejaar. Naast een Honours Class (in het 2e of 3e studiejaar), worden de overige 25 ec behaald door vakken te kiezen van het HC Law Onderwijsprogramma.

Meer informatie over HC Law is te vinden op de website.

1e jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Er worden twee vakken aangeboden, waaruit de deelnemende studenten er één moeten kiezen. Die vakken zijn:

Criminaliteitsbestrijding - wat mag er, wat gebeurt er en wanneer werkt het en wanneer niet? 5

én

Recht, literatuur en film 5

2e jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1:

Gender, Race, Intersectionality and Law 5
Policy coherence to achieve the Sustainable Development Goals from a tax, trade and investment law perspective 5
Research into Law in the Society. Using Social science research and methods into law 5
Innovation in the law firm 5
Terrorisme en terrorismebestrijding 5
Role of International Actors in (tackling global inequality and) Achieving the Sustainable Development Goals 5

Semester 2:

Uitleg en overtuiging. Retorica in theorie en praktijk 5
Great Books - Grote Boeken uit de Traditie 5
Mensenhandel: Een interdisciplinair perspectief (combivak/HC Law variant) 5
Algoritmische besluitvorming en regulering 5
Ondernemerschap en psychologie. Over het belang van falen om succesvol te kunnen zijn  5
Great Books 5
Blockchain – toepassingen in en impact op de juridische dienstverlening en praktijk; voor Advocatuur, Notariaat en Bedrijfsjuristen 5
Vertrouwen van jongeren in publieke instellingen zoals de rechterlijke macht en de politie, en in de rechtstaat 5
Psychology for Lawyers 5
Misdaad en Straf in Nederland en Europa - Van de Middeleeuwen tot nu 5
Border Criminologies: Mobility and Criminalization (combivak/HC Law variant) 5

3e jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Zgn. ‘Bijzondere’ vakken (inhoudelijk en qua onderwijsvormen):

Stage - Rechtspraktijk 5/10
Student-assistent onderzoek (participatie in en bijdrage aan facultair wetenschappelijk onderzoek) 5/10

Semester 1:

Gender, Race, Intersectionality and Law 5
Policy coherence to achieve the Sustainable Development Goals from a tax, trade and investment law perspective 5
Research into Law in the Society. Using Social science research and methods into law 5
Innovation in the law firm 5
Terrorisme en terrorismebestrijding 5
Role of International Actors in (tackling global inequality and) Achieving the Sustainable Development Goals 5

Semester 2:

Uitleg en overtuiging. Retorica in theorie en praktijk 5
Great Books - Grote Boeken uit de Traditie 5
Mensenhandel: Een interdisciplinair perspectief (combivak/HC Law variant) 5
Algoritmische besluitvorming en regulering 5
Ondernemerschap en psychologie. Over het belang van falen om succesvol te kunnen zijn  5
Great Books 5
Blockchain – toepassingen in en impact op de juridische dienstverlening en praktijk; voor Advocatuur, Notariaat en Bedrijfsjuristen 5
Public trust of young people in institutions 5
Psychology for Lawyers 5
Misdaad en Straf in Nederland en Europa - Van de Middeleeuwen tot nu 5
Border Criminologies: Mobility and Criminalization (combivak/HC Law variant) 5