Prospectus

nl en

Journalistieke en Redactionele Vaardigheden (basisvak)

Course
2009-2010

Beschrijving

In deze basiscursus bestuderen we niet alleen de theorie over de journalistieke genres nieuwsbericht, interview en achtergrondverhaal, maar gaan we deze journalistieke producten ook zelf maken. Daarin gaat het over het schrijven ervan maar speelt ook nieuwsgaring een rol. Ook bespreken we journalistieke gedragscodes en ethische kwesties.
Uiteraard worden de verhalen grondig becommentarieerd, door docent en medestudenten. Studenten krijgen checklists om werk van medestudenten op systematische wijze van commentaar te voorzien. Ook dat redigeren maakt onderdeel uit van het eindcijfer. Na afloop van de colleges beschikken studenten over een portfolio met een aantal journalistieke producten en hebben ze leren werken met deadlines.
Tijdens dit werkcollege wordt ook de spelvaardigheid getoetst. We werken met het Witte Boekje van het Genootschap Onze Taal. Studenten die voor de eerste speltoets een onvoldoende halen mogen eenmaal herkansen. Studenten die ook in tweede instantie en onvoldoende halen, krijgen een intensieve opdracht. Ronden ze deze derde kans niet met een voldoende af, dan betekent dat: geen toelating tot Wetenschapsjournalistiek in het tweede semester

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 ects).
Om te kunnen starten met JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 ects) hebben behaald.

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • De organisatie van redactioneel en journalistiek werk

 • De beginselen van de journalistieke stijl en werkwijze

 • De belangrijkste kenmerken van de journalistieke genres nieuwsbericht, interview en achtergrondverhaal

 • De redactie van journalistieke teksten

 • De voornaamste voor journalisten relevante zoekmachines, zoektechnieken en websites

En daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • De beginselen van het journalistieke handwerk

 • Het schrijven van nieuwsberichten, interviews en achtergrondverhalen

 • Redigeren, zowel op papier als met de redactiefuncties van Word

 • Nieuwsgaring en informatie zoeken met behulp van internet

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • volgen van college: 28 uur

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 20 uur

 • tijd voor het maken van opdrachten: 70 uur

 • redigeren van andermans teksten: 12 uur

 • voorbereiden spellingtoets: 10 uur

Literatuur

Verplicht:

 • Henk Asbreuk en Addie de Moor: Basisboek Journalistiek schrijven. Groningen: Wolters Noordhoff, 2007.

Binnen handbereik: - J. Renkema: Schrijfwijzer. Vanaf de 5e geh.herz.dr. Den Haag: Sdu, 2005, of Schrijfwijzer compact, 2005.

 • Spellingwijzer Onze Taal. Amsterdam: Contact/Wolters Noordhoff, 2006.

Warm aanbevolen: - Peter Burger en Jaap de Jong: Handboek Stijl. Groningen: Wolters-Noordhoff, 3e herz. druk, 2008.

 • Nico Kussendrager en Dick van der Lugt: Basisboek journalistiek. Achtergronden, genres, vaardigheden. Groningen: Wolters-Noordhoff, 4e druk, 2007.

 • Arjan Dasselaar: Handboek Internetresearch. Eck en Wiel: Van Duuren Media, 2004.

Toetsing

De stof wordt getoetst met het maken van concrete journalistieke producten, die moeten voldoen aan de criteria van het genre én op tijd ingeleverd moeten zijn. Het werken met deadlines is expliciet onderdeel van de cursus.

Cijfer is het resultaat van deelcijfers voor de opdrachten, waarbij de sleutel is:

 • Nieuwsberichten: 1x

 • Interview: 2x

 • Achtergrondverhaal: 3x

 • Samengestelde productie: 1x

 • Redigeren van een achtergrondverhaal: 1x

Rooster

Maandag of vrijdag. Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Informatie

Aanmelden

Toelating en Inschrijving JNM
Er is een beperkt aantal plaatsen voor studenten van buiten de universiteit Leiden die via contractonderwijs kunnen instromen. Zij komen alleen in aanmerking voor het volledige programma van 30 ects en moeten solliciteren naar deze plaatsen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Opmerkingen

n.v.t.