Prospectus

nl en

Een pakket van 30 ects in één jaar

Binnen deze PraktijkStudie leer je eerst een aantal basisvaardigheden beheersen. Je legt al doende een portfolio aan, waarin onder meer artikelen, een filmpje, een nieuwsfoto, een PowerPoint-presentatie en een website worden opgenomen. Het programmaoverzicht voorziet daarna in een keuzemogelijkheid, namelijk 1. Journalistieke Documentaires of 2. Wetenschapsjournalistiek of 3. Stage bij een professionele redactie die bij je eigen belangstelling aansluit. Afhankelijk van je keuze kan je portfolio nu zijn aangevuld met een gemonteerde documentaire of een artikel voor een wetenschapsbijlage van een krant. En in geval van een stage: een grote hoeveelheid artikelen, reportages of filmpjes. Kiezen voor dit journalistiek programma betekent hard werken, deadlines halen en veel interessante ervaringen opdoen.

Course EC Semester 1 Semester 2

Basisvakken

Audiovisuele Journalistiek (basisvak) 5
Internetjournalistiek (basisvak) 5
Journalistieke en Redactionele Vaardigheden (basisvak) 5
Medialandschap en -onderzoek (basisvak) 5

Kies 1 van de 3 vakken

Journalistieke Documentaires (verdiepingsvak) 10
Stage (verdiepingsvak) 10
Wetenschapsjournalistiek (verdiepingsvak) 10

Verplicht onderdeel van de verdiepingsvakken Journalistieke Documentaires en Wetenschapsjournalistiek

Seminar Journalistiek en Nieuwe Media 2

More info

Wie schrijft die blijft. Dit oude adagium bezit nog altijd geldigheid, zeker voor wie aan de faculteit Geesteswetenschappen studeert. De praktijk wijst uit dat veel van deze studenten een baan vinden als journalist, redacteur of tekstschrijver. Hun werk moet daarbij steeds meer worden afgestemd op de toepassing in nieuwe media. Het aantal radio- en televisiezenders neemt nog steeds toe, terwijl met de introductie van het internet een hele nieuwe wereld is opengegaan, met talrijke nieuwe genres en toepassingen.

De PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media bestrijkt het hele veld van de moderne mediawereld. Goed schrijven blijft de basis van het vak en daarom is er vanzelfsprekend aandacht voor het schrijfambacht in al zijn facetten. Maar ook de bijzondere vereisten van gesproken media (radio), beeldmedia (televisie) en combinaties daarvan (website: internetjournalistiek) worden aan een nader onderzoek onderworpen. Je leert relevante theorieën en al deze vormen van journalistiek kennen, inclusief de fijne kneepjes van het onderzoeks- en interviewvak, door er zelf mee aan de slag te gaan.

Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media
De Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media is een waardevolle aanvulling op de PraktijkStudie.
De Masterspecialisatie biedt:

  • Nieuwe theorie en onderzoeksmethoden (wetenschappelijke verdieping m.b.t. retorica en studie van nieuwe media in vakken en mastertutorial).

  • Professionele praktijk (introductieweek, Multimediamaand, 3 maanden stage op niveau).

  • Nieuwe docenten (een breed aanbod aan tutors bij wie je masterthesis kunt schrijven).

  • Schrijven voor print en nieuwe media, fotograferen, filmen (nieuwsfilmpjes):geïntegreerde aanpak nieuwe media.

  • Mogelijkheid van buitenlandverblijf (onderzoek bij JNM-professor Mark Deuze in Indiana University voor enkele studenten).

  • Professioneel netwerk via praktijkopdrachten, seminargastdocenten en eigen stage.

Geïnteresseerde PraktijkStudie-studenten moeten vóór 15 juni een sollicitatiebrief + CV inleveren. Ook word je uitgenodigd voor een toelatingsgesprek.
Meer informatie: www.mastersinleiden.nl (onder Nederlandse taal en cultuur/specialisatie JNM) of www.praktijkstudies.nl (masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media. Jaarlijks zijn er twee voorlichtingsbijeenkomsten voor de Masterspecialisatie.

Een brochure kun je aanvragen bij het secretariaat van Journalistiek en Nieuwe Media (P.N. van Eyckhof 1, Leiden, tel. 071-5272604, e-mail: ndd@hum.leidenuniv.nl) of bij het Studiepunt Geesteswetenschappen (hal Lipsiusgebouw, 071-5276485, e-mail: studiepunt@hum.leidenuniv.nl).