Prospectus

nl en

Journalistiek en Nieuwe Media, masterspecialisatie: pre-mastertraject (schakelprogramma)

Het pre-mastertraject (schakelprogramma) is bedoeld voor studenten met een verwant HBO-bachelordiploma en biedt toegang tot de specialisatie Journalistiek en Nieuwe Media van de masteropleiding Nederlandse Taal en Cultuur.

Verwant zijn die studies waarin journalistiek, communicatie of media centraal staan. Het schakelprogramma heeft een totale omvang van 60 ECTS en wordt per student in overleg met de toelatingscommissie samengesteld uit vier delen:

  • Een deel van het keuzepakket PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

  • Een deel van de minor Retorica, geschiedenis en debat

  • Een vak uit het kerncurriculum

  • Een zelfstandig te verrichten wetenschappelijk onderzoek

Het programma zou er dus bijvoorbeeld als volgt kunnen uitzien:

Studenten HBO Journalistiek

Course EC Semester 1 Semester 2
Wetenschappelijk werkstuk 13

Uit de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Audiovisuele Journalistiek (basisvak) 5
Internetjournalistiek (basisvak) 5
Medialandschap en -onderzoek (basisvak) 5
Seminar Journalistiek en Nieuwe Media 2

Uit de minor Retorica, geschiedenis en debat

Argumentatieve en retorische analyse 5
Klassieke en moderne retorica 5
Stilistiek 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5
Theorie en praktijk van het debat 5

Uit het kerncurriculum

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5

Studenten HBO Communicatie

Course EC Semester 1 Semester 2
Wetenschappelijk werkstuk 13

Uit het keuzepakket PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Audiovisuele Journalistiek (basisvak) 5
Internetjournalistiek (basisvak) 5
Journalistieke en Redactionele Vaardigheden (basisvak) 5
Medialandschap en -onderzoek (basisvak) 5
Seminar Journalistiek en Nieuwe Media 2

Uit de minor Retorica, Geschiedenis en debat

Argumentatieve en retorische analyse 5
Klassieke en moderne retorica 5
Stilistiek 5
Tekstontwerp en persuasieonderzoek 5

Uit het kerncurriculum

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s2 5

More info

2009-2010

Journalistiek en Nieuwe Media is een specialisatie van de Master Nederlandse taal en cultuur.

De Leidse masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media (JNM) neemt vier ontwikkelingen in de journalistiek als uitgangspunt van het programma:

  • de toenemende multimedialiteit en de invloed hiervan op innovatie in het vak;

  • van nieuwe journalisten wordt een steeds flexibeler instelling gevraagd; zij moeten inzetbaar zijn in verschillende media en journalistieke genres en voor meerdere opdrachtgevers;

  • journalisten moeten in toenemende mate in staat zijn tot reflectie op hun eigen handelen en dat van hun collega’s, en mee kunnen denken over de toekomst van het beroep;

  • een gedegen basiskennis van wetenschappelijke methoden en technieken is essentieel: wetenschap is een prominent onderwerp in het nieuws en daarnaast kan de masteropleiding de opmaat voor een promotie zijn.

Met deze aanpak speelt Journalistiek en Nieuwe Media niet alleen in op de actuele eisen van zowel de wetenschappelijke als professionele arbeidsmarkt, maar richt JNM de blik ook nadrukkelijk op de toekomst.
Er is in het programma veel ruimte voor de journalistieke praktijk en veel aandacht voor retorische principes binnen journalistieke genres en de technieken die journalisten inzetten om hun publiek te overtuigen in beeld, geluid en tekst. Verder zal de taalbeheersing en het stilistisch vermogen in diverse genres en verschillende media en de reflectie op stijlen binnen de journalistiek ruime aandacht krijgen. Ook versterken de studenten hun essentiële vaardigheden in het samenwerken, onderzoeken, interviewen, fotograferen, video-en geluidsopnamen maken, monteren en redigeren en publiceren op internet.