Prospectus

nl en

Internetjournalistiek (basisvak)

Course
2009-2010

Beschrijving

Dit college behandelt de ontwikkelingen die de journalistiek heeft ondergaan als gevolg van de digitale revolutie de afgelopen jaren. De razendsnelle opkomst van internet heeft geleid tot nieuwe journalistieke vormen, een nieuwe manier van werken voor redacties en nieuwe opvattingen over de relatie tussen journalist en publiek.
Maar er zijn ook schaduwkanten. Het economisch fundament waarop de journalistiek sinds jaar en dag was gebaseerd, is veranderd in drijfzand. Een nieuw, schaalbaar verdienmodel laat op zich wachten. Blijft kwaliteitsjournalistiek in de toekomst betaalbaar? Zal het web ook de oplossing bieden voor de problemen die het zelf heeft geschapen?
Naast bespiegeling is er veel aandacht in het college voor de praktijk. Studenten gaan zelf aan de slag als multimediaal journalist. Ze leren hoe om te gaan met tekst en beeld op het web, bedenken zelf een formule voor een journalistieke website en zijn voor de duur van het college ook verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Daarbij wordt voortgebouwd op het vak Redactionele Vaardigheden. De in die module opgedane kennis wordt bij Internetjournalistiek toegepast in een realistische publicatieomgeving.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 ects).
Om te kunnen starten met JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 ects) hebben behaald.

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • Principes van journalistieke webcommunicatie

 • De ontwikkelingen binnen de internetjournalistiek en van de invloed van het web op de journalistiek in zijn geheel

 • Het toepassen van journalistieke principes als bronnenonderzoek, hoor/wederhoor, check/doublecheck

En daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • Het werken met een contentmanagementsysteem (cms)

 • Het dagelijks volgen en vergaren van nieuws

 • Het schrijven en redigeren van journalistieke internetteksten

Leermiddelen
Voor dit vak is dagelijks toegang tot internet noodzakelijk. Een computer met internetverbinding thuis is daarom geen luxe; het alternatief is dagelijks werken in een van de computerzalen in het Lipsiusgebouw.

Studielast

De studielast voor dit college bedraagt 140 uur:

 • Bijwonen colleges: 28 uur

 • Voorbereiden colleges: 28 uur

 • Bestuderen verplichte literatuur: 28 uur

 • Opzetten website: 8 uur

 • Maken van journalistieke producties: 48 uur

Literatuur

Dit college maakt gebruik van online literatuur die tijdens het college bekend wordt gemaakt.

Toetsing

Studenten worden op drie onderdelen beoordeeld: de producties die ze maken, een HTML-toets en een schriftelijk tentamen. Voor ieder onderdeel moet een voldoende worden gehaald. Het eindcijfer is een gewogen gemiddelde waarin de producties voor 40% meetellen, de HTML-toets voor 10% en het tentamen voor 50%.

Rooster

Maandag. Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Informatie

Aanmelden

Toelating en Inschrijving JNM
Er is een beperkt aantal plaatsen voor studenten van buiten de universiteit Leiden die via contractonderwijs kunnen instromen. Zij komen alleen in aanmerking voor het volledige programma van 30 ects en moeten solliciteren naar deze plaatsen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Opmerkingen

n.v.t.