Prospectus

nl en

Audiovisuele Journalistiek (basisvak)

Course
2009-2010

Beschrijving

Nogal wat afgestudeerden in de Geesteswetenschappen komen terecht op de redacties van de nieuws- en achtergrondrubrieken bij radio en televisie. Steeds vaker maken zij ook als internetjournalist of als camjo (camera journalist) audiovisuele producties.

Een journalist moet kennis hebben van tekst, beeld en geluid en deze technieken weten te integreren. De multimediale journalist legt het accent op journalistiek, maar moet weten dat informatie op verschillende manieren kan worden overgedragen. Het zelfstandig kunnen maken van een productie is een vereiste.

In dit basisvak ligt het accent op de volgende onderwerpen:

 • Research: het bepalen van het onderwerp, het verschil tussen nieuws en achtergrond, het vergaren van (achtergrond)informatie, hoe vind je de juiste sprekers en hoe worden die benaderd, het checken van feiten (off- en on the record informatie), de omgang met persvoorlichters en woordvoerders.
  Er is specifieke aandacht voor de overdracht van informatie (cross mediaal): beeld (visualisering, vormgeving, keuze van de shots, enscenering, locatiekeuze), geluid (microfoongebruik, general noise, muziek) en montage (shotwissels).

 • Interviewen: kennismaking en ervaring opdoen met verschillende technieken die bepaald worden door het soort programma dat wordt gemaakt (studiogesprek, op locatie, live, quotes voor een item). Voorbereiding van het interview (het voorgesprek) en hoe het interview te monteren (respect voor de geïnterviewde).

 • Tekst schrijven: met aandacht voor de verschillen tussen het schrijven van teksten voor de gedrukte media (krant, weekblad, tijdschrift) het internet (webwriting), de luisteraar en de kijker.
  Studenten maken uiteindelijk zelfstandig interviews en reportages. Medewerking is mogelijk – in het kader van een samenwerkingsverband – aan programma’s van de omroepen Holland Centraal en RTV West.

Daarnaast zijn er colleges over actuele en nieuwe ontwikkelingen in het vak (de toekomst van de journalistiek, journalistiek als machtsfactor, de mediacratie, de betekenis van de nieuwe media). Ook wordt er aandacht besteed aan de journalistieke normen en waarden (ethiek). Colleges worden gegeven door ervaren journalisten, en soms gastdocenten uit de praktijk (seminars).

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 ects).
Om te kunnen starten met een PraktijkStudie moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 ects) hebben behaald.

Leerdoelen

Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

 • Het productieproces van journalistieke radio- en televisieprogramma’s (ook t.b.v. internet)

 • Specifieke bronnen waaronder ook audiovisuele archieven

 • Manieren van berichtgeving over nieuws en achtergronden en wijzen waarop in een bijdrage voor verschillende soorten uitzendingen en programma’s een beeld wordt gegeven van de ‘werkelijkheid’

 • De politieke en maatschappelijke discussies over journalistiek en samenleving alsook de toekomst van het vak en de toekomst van de media (commercieel en publiek) en cross (multi-mediaal) (ontwikkelen visie)

Hiermee samenhangend kunnen studenten na afloop:

 • Onderwerpen redactioneel voorbereiden en bedenken

 • Zelfstandig een reportage (voor radio-, televisie en internet) voorbereiden, opnemen en monteren

 • Interviewen, teksten schrijven, zelfstandig en kritisch redactionele afwegingen maken

Studielast

Totale studielast:140 uur

 • Colleges: 28 uur

 • Seminars: 8 uur

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur (hierbij kan ook het verplicht kijken of luisteren naar opgegeven rtv-programma’s gerekend worden): 45 uur

 • Studielast ten behoeve opdrachten (incl.voorbereiding en schrijven van visie): 59 uur

Literatuur

De titel(s) s van bij de cursus te gebruiken handboeken en/of syllabi worden zoveel als mogelijk voor aanvang van de studie bekend gemaakt (veelal via Blackboard).

Toetsing

Studenten moeten tenminste drie eigen producties maken waarvan er twee gewogen worden en beoordeeld op inhoud, vorm en techniek. Aan het eind van de cursus dienen studenten een journalistieke visie op te schrijven. Dit kan worden gezien als een take home tentamen. De weging voor het eindcijfer is nieuwsitem (1x), laatste videoproductie (2x) en de journalistieke visie (2x).

Rooster

Maandag. Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Informatie

Aanmelden

Toelating en Inschrijving JNM
Er is een beperkt aantal plaatsen voor studenten van buiten de universiteit Leiden die via contractonderwijs kunnen instromen. Zij komen alleen in aanmerking voor het volledige programma van 30 ects en moeten solliciteren naar deze plaatsen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Opmerkingen

n.v.t.