Prospectus

nl en

Seminar Journalistiek en Nieuwe Media

Course
2009-2010

Beschrijving

Tijdens de seminars spreken specialisten uit de praktijk van journalistiek en nieuwe media over hun vak. Daar­naast doen studenten verslag van hun stage-ervaringen en stageonderzoek. Bij iedere bijeenkomst hoort ook literatuur die gerelateerd is aan het vakgebied van de spreker.

Studenten kunnen met de seminarreeks 2 ects verdienen. Voor studenten die in het studiejaar 2005/2006 of later zijn begonnen geldt dat ze acht van dergelijke bijeenkomsten gevolgd moeten hebben die vervolgens getentamineerd worden. Er worden jaarlijks ongeveer negen seminars georganiseerd.

Dit seminar is een verplicht onderdeel van de 10-ects verdiepingsvakken Journalistieke Documentaires en Wetenschapsjournalistiek. Wie de stage kiest als verdiepingsvak wordt aangeraden het seminartentamen te doen (en krijgt de 2 ects dan extracurriculair bijgeschreven). Voor hen is het seminar echter niet verplicht.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media (30 ects).
Om te kunnen starten met JNM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 ects) hebben behaald.

Leerdoelen

Na bijwoning van een reeks bijeenkomsten hebben de studenten hun kennis over het journalistieke métier in de breedte verdiept. De achtergrondliteratuur zorgt ervoor dat ze ook in de diepte wat meer zicht krijgen op de beroepspraktijk en straks met betere argumenten kunnen kiezen voor een stage, een Master en later mogelijk een baan. Ook biedt de achtergrondliteratuur een bloemlezing van onderzoek op het gebied van journalism studies.

Studielast

De studielast van dit college bedraagt 56 uur.:

  • Bijwonen colleges: 14 uur

  • Bestuderen literatuur: 42 uur

Literatuur

Literatuur hangt af van de seminars waarover men tentamen doet.

Toetsing

Tijdens een mondeling tentamen wordt getoetst wat er is opgestoken van de seminars en de achtergrondliteratuur.

Rooster

Woensdagavond 18.45-20.30 uur. Collegerooster PraktijkStudie Journalistiek en Nieuwe Media

Informatie

Peter Burger

Aanmelden

Toelating en Inschrijving JNM
Er is een beperkt aantal plaatsen voor studenten van buiten de universiteit Leiden die via contractonderwijs kunnen instromen. Zij komen alleen in aanmerking voor het volledige programma van 30 ects en moeten solliciteren naar deze plaatsen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Opmerkingen