Prospectus

nl en

Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten

Course
2009-2010

Toelatingseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college worden de vier belangrijkste uitvoerende kunstvormen in het Midden Oosten en Centraal Azië n.l. muziek, film, theater en nieuwe media (televisie en internet). De Arabische, Perzische en Turkse wereld zullen hierbij beurtelings aan bod komen. Een groot deel van het college zal worden ingevuld met het tonen van audiovisueel materiaal. Het doel van dit college is naast het bestuderen van relevante vakliteratuur, het leren evalueren en analyseren van een voorstelling van een van de deelgebieden.

Leerdoelen

Dit college beoogt inzicht te verwerven in de manier waarop in het Midden Oosten uitvoerende kunsten in heden en verleden worden gepresenteerd. Bovendien leert de student een voorstelling te evalueren en analyseren door middel van een wetenschappelijk verantwoord verslag.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege/werkcollege. Bij dit college is aanwezigheid verplicht. Maximaal mogen met geldige reden 2 bijeenkomsten gemist worden. Participatie aan het college komt ook tot uitdrukking in de beoordeling. Bij meer dan 2x afwezig bij het hoor- of werkcollege volgt uitsluiting van de afronding van het vak en zal het vak volgend jaar opnieuw gevolgd moeten worden.

Toetsing

Schriftelijk tentamen 60% en verslag van een individueel te bezoeken voorstelling 40%. Een presentatie van het verslag is onlosmakelijk verbonden met de afronding van het vak. Wanneer niet actief deelgenomen wordt aan de presentatie volgt uitsluiting van het tentamen.

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.

Contact

Dr. P. de Bruijn, dr. G.R. van den Berg