Prospectus

nl en

First year

Course EC Semester 1 Semester 2
Grammatica Modern Turks 1 5
Grammatica Modern Turks 2 5
Spreken en verstaan 1 5
Language, politics and culture in the Middle East, a panoramic overview 5
Inleiding geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1800) 5
Inleiding islamologie 5
Grammatica Modern Turks 3 5
Lezen en vertalen 1 5
Seminar Turks 1 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten 5
Inleiding geschiedenis van het Midden-Oosten 2 (1800-2000) 5
Mentoraat (methoden en technieken) APT 0

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5
Lezen en vertalen 2 5
Spreken en verstaan 2 5
Turkse literatuurgeschiedenis 5
Osmaanse geschiedenis en cultuur 5
Culturele Antropologie van het Midden-Oosten 5
Inleiding Osmaans 5
Lezen en Vertalen 3/Vertaalkunde 5
Spreken en verstaan 3 5
Seminar Turks 2 5
Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5

Third year

Het 1e semester bestaat uit 15 ECTS colleges Turks en 15 ECTS vrije keuzeruimte.
Het 2e semester bestaat uit 5 ECTS college (seminar 3), 10 ECTS eindwerkstuk en 15 ECTS vrije keuzeruimte.

De vrije keuzeruimte kan op verschillende manieren woren ingevuld, zie minoren

Course EC Semester 1 Semester 2
Literaire Analyse 5
Islam en maatschappij 5
Seminar Turks 3 5
Eindwerkstuk BA 10

Kies één van de twee accentcolleges

Accentcollege: Osmaanse teksten 5
Accentcollege: Modern Turkse Geschiedenis en Cultuur (1923-heden) 5

More info

Doel van de opleiding
Opbouw propedeuse
Het Leids Studiesysteem
Opbouw 2e en 3e jaar
Na de studie

2009-2010

Doel van de opleiding

Bachelors Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen die de specialisatie Arabisch, Nieuwperzisch of Turks hebben gevolgd, hebben een praktische taalvaardigheid in de taal van hun keuze (Arabisch, Nieuwperzisch of Turks). Zij hebben een grondige kennis van de grammaticale structuren van deze taal en een zodanig taalvaardigheidsniveau dat ze in staat zijn zowel klassieke als hedendaagse teksten te analyseren voor een wetenschappelijk verantwoord werkstuk. Verder kunnen ze gesprekken over hun bekende, actuele onderwerpen op hoofdlijnen volgen en zijn ze in staat zelf over dit soort onderwerpen te spreken en hierover een eenvoudige samenhangende tekst te schrijven. Naast taalvaardigheid verwerven de studenten kennis over de geschiedenis, godsdienst (i.c. de islam), literatuur en cultuur van het islamitische Midden-Oosten in zijn geheel. Bachelors die de specialisatie Arabisch hebben gevolgd, verwerven in het bijzonder kennis over het Arabische taalgebied. Bachelors met de specialisatie Nieuwperzisch verwerven in het bijzonder kennis over het Iraanse cultuurgebied en bachelors die hebben gekozen voor de specialisatie Turks verwerven in het bijzonder kennis over het Osmaanse Rijk en Turkije. Daarnaast beschikken studenten na afloop van hun studie over algemene academische vaardigheden.

Opbouw propedeuse

In het eerste jaar maken de studenten intensief kennis met de Turkse taal. In het eerste semester wordt de grammatica van het moderne Turks bestudeerd. Ook worden de studenten getraind in het spreken en verstaan van het Turks. In het tweede semester wordt de actieve taalbeheersing verder getraind en wordt dieper inge¬gaan op de grammatica. Naast de taalcomponenten worden er ook cultuurhistorische onderdelen verzorgd. De studenten bestuderen de geschiedenis van het Midden-Oosten en krijgen een inleiding in de islamologie en een inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten. Verder wordt aandacht besteed aan de complexe taalsituatie in het Midden-Oosten en de politieke, sociale en culturele implicaties daarvan. Tijdens het seminar worden verschillende facetten van Turkije en de Turken bestudeerd en krijgen studenten een instructie en eerste oefening in het opzetten van een onderzoek en het schrijven van een werkstuk op het vakgebied.

Het Leids Studiesysteem (LSS)

De Universiteit Leiden wil je helpen om antwoord te krijgen op de vraag of je geschikt bent voor de studie. Daarvoor is het “Leids studiesysteem”: http://www.studentenstatuut.leidenuniv.nl/) ontwikkeld. De pijlers onder dit studiesysteem zijn:

 • Intensieve studiebegeleiding in het eerste jaar
  Gedurende het eerste jaar word je intensief begeleid (studiebegeleidingsplan) door student- en docentmentoren en de studiecoördinatoren. Kijk ook eens op de website over Studievaardigheden.

 • Drie studieadviezen over je studievoortgang in het eerste jaar en, indien nodig, twee studieadviezen in je tweede jaar.
  Het derde advies aan het eind van je eerste jaar is een Bindend Studie Advies. Je krijgt een positief advies wanneer je minstens 2/3 van je studiepunten (= 40 ECTS) hebt behaald waaronder de zogenaamde aanvullende eisen.
  Dit zijn vakken die naar ons oordeel zo essentieel zijn voor het vervolg van de studie, dat continuering van de studie geen zin heeft als je deze vakken niet hebt gehaald.
  Na twee jaar studie moet je álle eerstejaars vakken hebben gehaald. Verdere informatie over het Bindend Studie Advies (BSA).
  De opleiding stelt als aanvullende eis dat bepaalde onderdelen van de opleidingsprogramma’s in de propedeuse in ieder geval zijn afgerond, namelijk de taalonderdelen die noodzakelijk zijn voor de voortzetting van de studie in het tweede en derde jaar en ten minste één werkstuk.
  Voor het studiejaar 2009/2010 zijn de volgende onderdelen aangewezen:

 • Grammatica modern Turks 1 (5 ects)

 • Grammatica modern Turks 2 (5 ects))

 • Grammatica modern Turks 3 (5 ects))

 • Seminar Turks 1 (5 ects).

Opbouw 2e en 3e jaar

In het tweede jaar wordt de taalverwerving gecontinueerd en volgen de studenten in het tweede semester het ‘Seminar’ waarbij verschillende facetten van een ander thema dan in het eerste jaar met betrekking tot Turkije en de Turken worden bestudeerd. Daarnaast maken ze kennis met de geschiedenis van de islamitische kunst en vormen van uitvoerende kunsten in het Midden-Oosten, zoals muziek, toneel en film, alsmede de antropologie van het Midden-Oosten. In het tweede semester wordt ook het college Osmaans gegeven, waarin de studenten kennis maken met het Turks van vóór 1928, nog geschreven in het Arabische schrift. In het derde jaar kan er een keuze worden gemaakt tussen een verdere verdieping in het Osmaans of in de Modern Turkse Geschiedenis en Cultuur (1923 – heden) Daarnaast volgen de studenten werkcolleges, waaronder het derde seminar dat hen direct voorbereidt op het schrijven van het afsluitende BA werkstuk. In het derde jaar brengen studenten een eigen accent aan in de studie door middel van de vrije keuzeruimte.

Na de studie

 • Verder studeren http://www.mastersinleiden.nl/

 • Gaan werken http://www.loopbaancentrumletteren.nl/

 • Toekomstperspectief http://www.studereninleiden.leidenuniv.nl/