Prospectus

nl en

Inleiding geschiedenis van het Midden-Oosten 2 (1800-2000)

Course
2009-2010

Toelatingseisen

Geen.

Beschrijving

Het college is een vervolg op de ‘Inleiding in de geschiedenis van het Midden-Oosten I, 600 tot 1800’ (APTGS10) en behandelt de geschiedenis van het Midden-Oosten vanaf 1800 tot heden. Met speciale aandacht voor het maatschappelijk leven van alledag worden de meest belangrijke historische gebeurtenissen en processen, zoals kolonialisme, natievorming, panarabisme, en zelfdeterminatie behandeld. Daarnaast is er aandacht voor het proces van modernisering in het Midden-Oosten, waarbij studenten worden aangemoedigd om na te denken over alternatieve interpretaties van de modernisering in de Arabische landen, Iran en Turkije. Ook zullen politieke en geestelijke stromingen, zoals nationalisme, constitutionalisme, secularisatie, socialisme en islamisme in het moderne Midden-Oosten in kaart worden gebracht. Tenslotte komt ook de historiografie van deze periode aan de orde met speciale aandacht voor oriëntalisme, occidentalisme, nativisme, het zelfbeeld en de bijbehorende historische representatie van natiestaten, etnische en religieuze minderheden. In het afsluitende college wordt aandacht besteed aan de regionale verstandhoudingen en de uitdagingen van de globalisering waar het Midden-Oosten in de 21e eeuw mee wordt geconfronteerd.

Leerdoelen

Studenten verwerven een overzicht van de meest belangrijke historische gebeurtenissen en processen die in de laatste tweehonderd jaar in het Midden-Oosten plaatsvonden. Zij leren politieke gebeurtenissen te verbinden en contrasteren met sociaal-culturele veranderingen in het Midden-Oosten. Aan de hand van een handboek en primaire bronnen leren ze historische gebeurtenissen en processen analyseren, en in een context te plaatsen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Na blok 3 vindt er een deeltoets (multiple choice) plaats, na blok 4 het afsluitend tentamen (open/essay vragen). De deeltoets kan niet worden herkanst. Het eindcijfer wordt als volgt bepaald: deeltoets 40%, afsluitend tentamen 60%.

Blackboard/webpagina

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • William L. Cleveland and Martin Bunton, Modern Middle East. 4e editie (of eerdere) 2009. Oxford/Boulder: Westview Press. ISBN: 9780813343747

 • Ilan Pappé, The Modern Middle East. Revised Edition. (New York: Routledge, 2009)

Overzicht

 • Het moderne Midden-Oosten: wie, wat, waar? Definities van het Midden-Oosten.

 • Het Ottomaanse rijk in de negentiende eeuw: veranderingen in het centrum en de provincies

 • Militaire en constitutionele hervormingen in negentiende-eeuws Qajar Iran

 • Een nieuwe orde: WWI en zijn nasleep

 • Autoritaire hervormers van het interbellum (Atatürk, Reza Shah en Amanullah Khan) (1920-1940)

 • WWII en de strijd voor onafhankelijkheid in het Midden-Oosten

 • Egypte aan het stuur: Pan-Arabisme en Islamisme

 • De Iraanse Revolutie en de Iraanse republiek (eerste Golfoorlog)

 • Zionisme en het Israëlisch -Palestijnse conflict

 • Olie en de opkomst van de Golfstaten

 • Intifada en de tweede Golfoorlog

 • De geschiedenis van de politieke islam

 • Post 9/11: uitdagingen voor het Midden-Oosten anno 2010

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.
De voertaal is meestal Nederlands, maar kan eventueel ook Engels zijn wanneer het college door een gastdocent gegeven wordt.

Contact

Bij de docent Mw Prof.dr. P.M. Sijpesteijn