Prospectus

nl en

Literaire Analyse

Course
2009-2010

Toelatingseisen

Een Geesteswetenschappen propedeuse.

Beschrijving

Het college beoogt de student een analyse methode aan te leren voor modern Arabisch, Nieuwperzische of Turkse literatuur. In blok 1 zal in gemeenschappelijke colleges voor studenten Arabisch/Nieuwperzisch en Turks, aan de hand van voorbeelden uit bovengenoemde literaturen de analysemethode voor prozaliteratuur van Erica van Boven en Gillis Dorleijn worden uitgelegd. Vervolgens (blok 2) wordt de groep gesplitst en worden er onder leiding van de docent van de eigen taal teksten met behulp van de checklist van Van Boven en Dorleijn geanalyseerd. Bij Nieuwperzisch en bij Turks worden delen van een roman geanalyseerd. Hiernaast krijgen de studenten Perzisch en Turks een apart college over poëzie analyse.

Leerdoelen

Na afronding van dit werkcollege is de student in staat zelfstandig op wetenschappelijk verantwoorde wijze een gedicht of prozatekst in de doeltaal analytisch te beschrijven. De cursus sluit aan bij de inleidende literatuur colleges en de respectievelijke colleges waarin literatuur aan bod komt in het tweede en derde jaar. In dit college worden algemene academische vaardigheden aangeleerd en is taalverwerving een bijkomend doel van de cursus.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Het college Literaire analyse heeft de vorm van een werkcollege. Dit houdt in dat deelname aan discussies en een actieve houding vereist zijn. Maximaal mogen met geldige reden 2 bijeenkomsten gemist worden. Wanneer een student meer dan 2 maal met geldige reden afwezig is geweest moeten extra opdrachten worden uitgevoerd, die bij dit college bestaan uit het analyseren van extra fragmenten. Participatie aan het college komt ook tot uitdrukking in de beoordeling.

Toetsing

Afsluiting blok 1, gemeenschappelijk deel: voorbeeldanalyse van het verhaal uit de taal van hoofdvakstudie. Deze voorbeeldanalyse dient ingeleverd en voldoende te zijn voorafgaande aan het begin van het 2e blok. De student krijgt hier geen cijfer voor alleen een voldoende verklaring. Wanneer dit onderdeel niet afgerond is voor aanvang van het 2e blok, kan hieraan niet worden deelgenomen.
Afsluiting blok 2
Arabisch:

Nieuwperzisch: Twee werkstukken: één voor proza en één voor poëzie . Het referaat tijdens het college telt mee ter afronding.
Turks: Twee werkstukken: één voor proza en één voor poëzie (50%/50%) . De voorbeeldanalyse, het referaat en actieve deelname tijdens het college telt mee ter afronding.

Studenten die een onvoldoende eindcijfer hebben (lager dan 6), wat deels te wijten is aan onvoldoende aanwezigheid, zullen extra leesverslagen moeten inleveren over de onderwerpen van de gemiste colleges.

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

1 Arabisch/Nieuw-Perzisch/Turks:

 • Erica van Boven en Gillis Dorleijn, Literair Mechaniek, Muiderberg, Coutinho, 1999.

 • Petra de Bruijn, Checklist verhalende teksten, interne publicatie van de opleiding Arabisch, Nieuw-Perzisch, Turks, Universiteit Leiden 2002 (aan het begin van het semester beschikbaar op Blackboard).

 • Voorbeeldteksten aan het begin van het semester beschikbaar bij de docent

2A. Arabisch (op de UB verkrijgbaar, docent stelt set beschikbaar om te kopiëren).

 • Muḥammad Aḥmad cAbd al-Walī, “Yā ḵabīr”, in Al-arḍ yā Salmā (Beiroet: Dar al-cAwda/Ṣancā’: Dār al-Kalima 1978), pp. 73-79. (In het Duits ter beschikking als Muhammad Abdalwali, “Der Soldat und ich”, in Günther Orth, Gesichter und Orte. Moderne Erzählungen aus dem Jemen. Aus dem Arabischen übertragen von Günther Orth (Norderstedt, Books on Demand GmbH 2004), pp. 15-19.

 • Zayd Muṭīc Dammāǧ, Ar-Rahina (Beiroet: Dār al-Ādāb 1984).

2B. Nieuwperzisch:

 • S. Danesjwar, Het offer, Amsterdam: Meulenhoff, 1995.

 • M.C. Hillmann, A Lonely Woman: Forugh Farrokhzad and her Poetry, Washington: Mage Publishers, 1987.

 • Aïda in de spiegel en andere gedichten: Ahmad Shamlu, vertaald door Asghar Seyed-Gohrab & Hans de Bruijn, Leidschendam: Quist, 2006.

 • Bruijn J.T. P. de, Een karavaan uit Perzië: klassieke Perzische poëzie, Amsterdam: Bulaaq, 2002.

 • De klank van de voetstappen van het water: gedichten van Sohrab Sepehri, Vertaald en ingeleid door A.A. Seyed-Gohrab, Leidschendam: Quist, 2006, herdruk 2007).

 • ‘Een schipper van was, kleiner dan God’: gedichten van Nader Naderpur, vertaald door Hans de Bruijn & Asghar Seyed-Gohrab, Leidschendam: Quist, 2006.

 • Hushang Golshiri: Het Overwinningslied van de magiërs en andere verhalen, Vertaald en van een voorwoord voorzien, G.R. van den Berg, J.T.P. de Bruijn, J.G.J. ter Haar, A.A. Seyed-Gohrab, Amsterdam: Bulaaq, 2007.

 • Ik voel deernis met de tuin: gedichten van Forugh Farrokhzâd, Vertaald en ingeleid door A.A. Seyed-Gohrab, Leidschendam: Quist, 2006, herdruk 2008.

 • Raana aan de vijver: gedichten van Sohrab Sepehri, Vertaald en ingeleid door A.A. Seyed-Gohrab, Leidschendam: Quist, 2007.

 • Shahrnush Parsipur: Vrouwen zonder mannen, G.R. van den Berg & A.A. Seyed-Gohrab, Amsterdam: Bulaaq, 2006.

2C. Turks:

 • Elif Şafak, Baba ve Piç, 1e druk of later, Istanbul, Metis, 2006.

 • Elif Shafak, De bastaard van Istanbul, vertaald door Manon Smits, Breda, De Geus, 2007.

 • Losse teksten, op college verstrekt.

Aanmelden

Aanmelden via U-twist.

Contact

Bij de docenten: Dr. P. de Bruijn, Dr. A.A. Seyed-Gohrab en Drs. R.E. Kon