Prospectus

nl en

Language, politics and culture in the Middle East, a panoramic overview

Course
2009-2010

Beschrijving

Dit college presenteert een panorama van talen en hun sprekers in het Midden Oosten. Deze talen zijn soms met elkaar verwant (zoals Arabisch en Hebreeuws) of in de verte verwant (zoals Arabisch en Berber) of helemaal niet verwant (zoals Arabisch, Perzisch en Turks). Er zal in eenvoudige bewoordingen worden uitgelegd wat de taalkundige kenmerken van de diverse talen en taalfamilies zijn en hoe de relatie ligt met de identiteit van de sprekers van die talen. Daarnaast worden vraagstukken betreffende taal en identiteit aan de orde gesteld alsmede het verschijnsel taal in politieke context zoals het verschijnsel van de al dan niet officiële status van talen en hoe er door sprekers naar hun eigen taal en andere talen wordt gekeken.
Het BA college “Taalkundige diversiteit van het Arabisch” bouwt voor Arabisten op dit college voort.

Leerdoelen

Studenten doen een basale kennis op van de veelheid van talen van de Islamitische Wereld en kunnen hiertussen taalkundige verbanden leggen. Ze zijn zich bewust van de sociaal-taalkundige kwesties die in het Midden-Oosten spelen en kunnen deze duidelijk beschrijven.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

hoorcollege

Toetsing

De student dient de opgegeven artikelen te hebben gelezen, zij maken deel uit van de eindtoets. De eindtoets zelf bestaat uit een werkstuk, waarvan een eerste en een definitieve versie moet worden ingeleverd, en een schriftelijke eindtoets met een aantal definitie-vragen en enkele essay vragen.
Het cijfer wordt voor 40% bepaald door het werkstuk en 60% door het afsluitend schriftelijk examen

Blackboard/webpagina

Blackboard

Literatuur

Contact

Prof.dr. H.J. Stroomer