Prospectus

nl en

Sji'isme

Course
2009-2010

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Het sji’isme speelt niet alleen een grote rol in landen als Iran en Irak, maar is ook in vele andere islamitische landen nadrukkelijk aanwezig. In dit college zal worden ingegaan op diverse aspecten van het sji’isme. Daarbij zullen de voornaamste kenmerken van de sji’itische islam aan bod komen, alsmede de ontstaansgeschiedenis en de geschiedenis van deze stroming in de islamitische wereld. Ook zal worden gekeken naar de rituelen binnen de sji’itische islam, zoals bijvoorbeeld het passiespel (ta‘ziye). Het sji’isme kent vele varianten: aan deze diversiteit, zoals belichaamd door bijvoorbeeld de Isma’ilieten, de Alevieten en de Druzen zal eveneens ruimschoots aandacht worden geschonken tijdens deze collegereeks.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student inzicht verkregen in verschillende aspecten van de sji’itische islam en in de literatuur op dit gebied.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege

Literatuur

  • Heinz Halm, Shiism (Second Edition), Edinburgh University Press, Edinburgh, 2004

  • Johan ter Haar, Volgelingen van de imam – Een kennismaking met de sji’itische islam, Amsterdam, Bulaaq, 1995

  • Opgegeven hoofdstukken of passages uit de belangrijkste naslagwerken of andere relevante literatuur.