Prospectus

nl en

Islamitische mystiek

Course
2009-2010

Toegangseisen

geen

Beschrijving

In dit college behandelen we de mystieke dimensies van de Islam, bekend als het Soefisme. Aan de orde komen belangrijke mystieke termen, concepten en rituelen zoals de neoplatonische denkbeelden in de mystieke islam, ascetisme, hagiografie, en het begrip van de volmaakte mens als een mediator tussen God en de schepping. Tevens zal aandacht worden besteed aan centrale thema’s zoals het reizen in zowel allegorische als in letterlijke zin. In dit verband zal de Hemelvaart van de profeet Mohammad aan bod komen. Naast de rol van dans en muziek en de theorie van de liefde in de mystiek zal worden ingegaan op controversiële stromingen binnen het Soefisme zoals de onorthodoxe levenshouding en opvattingen van de rondzwervende derwisjen. In dit college zal ook ruim aandacht worden geschonken aan de mystiek in de moderne islamitische maatschappij. Ook de groeiende belangstelling voor het Soefisme in de westerse wereld zal in dit college worden behandeld.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus heeft de student inzicht verkregen in verschillende aspecten van de Islamitische mystiek en in de literatuur op dit gebied.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor/werkcollege