Prospectus

nl en

Geschiedenis van Zuid-Azie: overzicht

Course
2009-2010

Dit hoorcollege schetst een samenhangend, lange-termijn beeld van 5000 jaar Indiase geschiedenis, van Indus beschaving tot heden.

Rooster

Zie roosters

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Aanmelden

Via het secretariaat van de opleiding.

Leerdoelen

Studenten krijgen inzicht in de grote lijnen van de Indiase geschiedenis. Daarnaast zijn zij in staat om specifieke periodes en regio’s te duiden aan de hand van politieke en sociaal-economische kenmerken. Deze kennis wordt getoetst tijdens een mondeling tentamen.

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

  • totale studielast: 140 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 114 uur

Literatuur

  • H. Kulke and D. Rothermund, A History of India, 4th ed. London and New York, 2004

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

A la Carte- en Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor powerpoint-presentaties en praktische informatie over cursus.

Informatie

Bij de docent, Jos Gommans