Prospectus

nl en

Lateral Transfer Programme

Dit programma is uitsluitend bedoeld voor degenen die minimaal beschikken over een tweedegraads lesbevoegdheid geschiedenis en geeft toegang tot het MA-programma History.
De totale studielast is 60 ECTS.

Eerste semester (totale studielast 30 ECTS):

Werkcollege 10 ECTS
Kerncurriculum Wetenschapsfilosofie 5 ECTS
Verdiepings- en verbredingsruimte 15 ECTS

Tweede semester (totale studielast 30 ECTS):

Seminar 10 ECTS
Historiografie en geschiedfilosofie 5 ECTS
BA Eindwerkstuk 15 ECTS

Zie: inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase.

Toelichting: het werkcollege, seminar en het eindwerkstuk moeten uit dezelfde richting komen (bijv. Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, enz. Zie Hoofdrichtingen en Specialisaties) en in deze volgorde afgerond worden. Hieronder vindt u het programma in voltijd. Indien het programma in deeltijd gevolgd wordt verdient het aanbeveling het werkcollege + Wetenschapsfilosofie + één verdiepingsvak in het 1e semester op te nemen, het seminar + Historiografie + één verdiepingsvak in het 2e semester en het Eindwerkstuk + één verdiepingsvak in het 3e semester.
N.B. De meeste colleges worden overdag aangeboden.

Meer informatie over schakelprogramma’s

Schakeljaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Historiografie en geschiedfilosofie 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5

Werkcolleges Oude Geschiedenis

Bitterzoete Eros. Seksualiteit in de antieke wereld 10
Demokratia Power to the people 10

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

De Noordse wereld: van Vikingen tot Scandinaviërs 10
Steppekrijgers 10

Werkcolleges Economische en Sociale Geschiedenis

Agressie en geweld (SG) 10
Europa na Napoleon: staatsmacht in de 19de eeuw (SG) 10

Werkcolleges Vaderlandse Geschiedenis

Aspecten Maritieme Geschiedenis 10
Idealen en illusies. De geschiedenis van het streven naar een beter leven, 1850-1980 10
Principes of pragmatisme? Religieuze verdeeldheid en tolerantie in de Republiek 10

Werkcolleges Algemene Geschiedenis

“The United States: Its exalted mission and its unsavory friends”. Het beleid van de Verenigde Staten ten opzichte van buitenlandse dictators gedurend 10
De Koloniale Tuin in Oost en West 10
De strijd om het algemeen kiesrecht in Europa en de Verenigde Staten 10
Geschiedenis van de Sovjetunie 10
Het verdeelde Europa, 1550-1600 10

Seminars Oude Geschiedenis

Sparta en het Spartaanse leger (6de-4de eeuw v.C.) 10

Seminars Middeleeuwse Geschiedenis

Monarchen en metropolen 10

Seminars Economische en Sociale Geschiedenis

Globalisering en economische crisis sinds 1980 10
Ruzie en achterklap 10

Seminars Vaderlandse Geschiedenis

Seksualiteit en de Duitse bezettingstijd, 1940-1945 10
Vandalen, nozems en hangjongeren. Ongewenst gedrag en jeugdcriminaliteit in Den Haag en Leiden (1920-heden) 10
Winnaars: profiteurs of stichters van een nieuwe orde 10

Seminars Algemene Geschiedenis

American Intellectual History 10
De nationalisering van de cultuur (1815-1945) 10
Piracy in the Americas, 1500-1750 10

Verdiepings- en verbredingsvakken (zie uitleg hierboven voor meer keuzes)

Geschiedenis van Zuid-Azie: overzicht 5
Inleiding tot de Papyrologie (vertaalde teksten) 5
Middeleeuwse paleografie 5
Oral History (dagcollege) 5