Prospectus

nl en

Grammar/Writing - Language Acquisition II

Course
2010-2011

Let op: deze informatie is nog niet definitief en kan nog gewijzigd worden.

Toegangseisen

Voldoende voor Grammatica DSGR2A en voldoende voor Woordenschat en Schrijven DSWS2A, Taalververwerving II.

Beschrijving

Tijdens dit college worden de grammatica regels van het Nederlands tot in detail behandeld, inclusief de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Het gaat bij dit college zowel om kennis van de regels als de praktische toepassing ervan.
Bij het onderdeel schrijven wordt geoefend met het schrijven van een betoog, waarbij aandacht wordt besteed aan de verschillende aspecten van het schrijven van een tekst. Daarnaast wordt d.m.v. korte schrijfopdrachten aandacht besteed aan het uitbreiden van de productieve woordenschat.

Leerdoelen

Tijdens dit college verwerven studenten diepgaande kennis van de grammatica van het Nederlands. Na afronding van het college kennen studenten de grammaticale regels van Het Nederlands en de belangrijkste uitzonderingen op die regels. Deze kennis wordt getoetst aan de hand van praktijkgerichte grammatica-opdrachten. Bovendien leren studenten deze regels toepassen in hun mondelinge en schriftelijke taalproductie.
Bij het onderdeel schrijven leren studenten een betoog te schrijven, waarbij aandacht wordt besteed aan opbouw en structuur van een tekst, woordkeus, stijl, spelling en grammaticaal correct formuleren. Studenten corrigeren hun eigen werk, waardoor inzicht ontstaat in de ontwikkeling van het eigen schrijfproces. Daarnaast moeten studenten wekelijks zinnen maken met bepaalde woorden om hun productieve woordenschat uit te breiden.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege: aanwezigheid verplicht.

Toetsing

Twee tentamens:

  • In het tentamen Grammatica wordt zowel kennis als toepassing van de regels getoetst. Het tentamen bevat zowel open als gesloten vragen.

  • Voor het tentamen Schrijven moeten studenten onvoorbereid een betoog van ca. 500 woorden schrijven waarin maximaal 8 % fouten is toegestaan (bij het laatste onderdeel is het gebruik van woordenboeken toegestaan).

Het eindcijfer bestaat voor 30% uit het cijfer voor het grammatica tentamen en voor 70% uit het cijfer voor schrijven.

Blackboard

Schrijfopdrachten en grammatica-oefeningen worden via Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau, De Regels van het Nederlands: Grammatica en Werkboek voor Anderstaligen (Groningen, 2004).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Studiecoördinator I. Zagar

Opmerkingen

De colleges schrijven en grammatica zijn niet apart te volgen.

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands

Overzicht: Tijdens de colleges word het laatste deel van De regels van het Nederlands behandeld (vanaf hoofdstuk 35). De volgende onderwerpen komen aan bod: zinsverbindende elementen, onderschikking, nevenschikking, samentrekking, vorm en functie van hoofd en bijzinnen, woordvolgorde, om-zinnen, negatie en passieve constructies. Studenten bestuderen iedere week een aantal hoofdstukken uit het boek en maken grammatica-oefeningen.
Voor het onderdeel schrijven, moet iedere week een betoog over een actueel onderwerp worden ingeleverd. Daarnaast maken studenten wekelijks zinnen met belangrijke woorden (uitbreiding vocabulaire).