Prospectus

nl en

Dutch Studies

Inschrijving

U kunt zich vanaf 5 mei tot en met 15 augustus 2010 inschrijven voor deze minor via uSis.

Beschrijving

Deze minor is bestemd voor buitenlandse studenten van de Universiteit Leiden, voor wie Nederlands geen moedertaal is. Het is wel de bedoeling dat je al een gevorderde kennis van de Nederlandse taal hebt. Het minorprogramma Nederlandkunde / Dutch Studies is interdisciplinair van aard en omvat cursussen Taalvaardigheid, Taalwetenschap en Cultuurwetenschap.
Heb je belangstelling voor de Nederlandse taal, geschiedenis of literatuur? Deze minor heeft twee trajecten, elk met aandacht voor een ander gebied van de Nederlandse taal en cultuur.

Traject 1: Nederlandse taal en taalwetenschap: maximaal 5 studenten
Traject 2: Nederlandse geschiedenis en letterkunde: maximaal 10 studenten

Nederlandse taal en taalwetenschap

Het vak Mondelinge communicatietechnieken wordt over twee semesters gegeven.
Student kan een programma samenstellen van 6 vakken. Echter, het vak Grammatica/Schrijven Taalvaardigheid II kan alleen gekozen worden als de student daarvoor het vak Grammatica 2-1 in het eerste semester met goed gevolg heeft afgelegd

Course EC Semester 1 Semester 2
History of the Dutch Language Linguistics II 5
Grammar 2-1 - Language Acquisition II 5
Vocabulary/Writing - Language Acquisition II 5
Oral Proficiency: presentation and debating - Language Acquisition II 5
Grammar/Writing - Language Acquisition II 5
Introduction to Linguistics 5
Linguistic Analysis 5

Nederlandse geschiedenis en letterkunde

Course EC Semester 1 Semester 2
History of the Dutch Language Linguistics II 5
Introduction to the History of the Netherlands until 1800 5
Introduction to Dutch Literature until 1800 5
Analysis of Literary Texts - Lanugage Acquisition II 5
Introduction to the History of the Netherlands from 1800 5
Introduction to Dutch Literature from 1800 5

More info

Minor: voor Leidse studenten; geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten voor wie Nederlands geen moedertaal is, maar die wel Nederlands beheersen op het niveau B1 van het Common European Framework of References
Voertaal: Nederlands (voornamelijk) en Engels
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: mw. drs. I. Zagar
Informatie: i.zagar of 071 527 2098 of 071 527 2233 (secretariaat)
Aanmelding: via uSis