Prospectus

nl en

Frans : Histoire & Civilisation II

Course
2010-2011

Toegangseisen

-

Beschrijving

CIVILISATION 2- STRUCTURES DE LA FRANCE CONTEMPORAINE- DES 30 GORIEUSES AUX 20 PITEUSES

Inleidend college over verschillende aspecten (geografie, instellingen, bevolking, politiek, onderwijs, media) van het hedendaagse Frankrijk. Tijdens het college wordt steeds ingegaan op de Franse actualiteit.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over het moderne Frankrijk, d.m.v. een (indien mogelijk contrastieve) analyse van bepaalde verschijnselen in de Franse maatschappij, het ontwikkelen van academische vaardigheden door middel van bibliografisch onderzoek, mondelinge presentaties en het redigeren van een werkstuk.

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Alleen in het Frans.
Hoofdvak en keuzevak : 75% schriftelijk tentamen, 25% mondelinge presentatie en werkstuk.

Blackboard

Er wordt voor deze cursus gebruik gemaakt van Blackboard (opdrachten, discussionboards)
Informatie over opdrachten, mogelijk gebruik van discussionboards

Literatuur

  • Atlas des Français

  • Syllabus Des 30 Glorieuses aux 20 Piteuses

Aanmelden

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Aanmelden via uSis.

Contact

Mw. dr. K. Sanchez

Opmerkingen

Geen.