Prospectus

nl en

Keuzepakket Franse taal en cultuur

Beschrijving

Wil je beter Frans leren spreken, lezen en schrijven? Houd je van lezen, van taal en literatuur? Wil je meer weten over het hedendaagse Frankrijk? En eventueel later studeren, werken of stagelopen in Frankrijk? Dan ben jij als keuzevak student bij ons op z’ n plaats.

Frankrijk behoort tot de invloedrijkste landen van de Europese Unie en tot de belangrijkste economische mogendheden van de wereld. Het Frans is een taal die door zo’n honderd miljoen mensen, verspreid over verschillende continenten, wordt gesproken. Ook buiten Frankrijk heeft het in diverse landen de status van officiële taal. De rijke literaire traditie is belangrijk binnen Frankrijk maar heeft ook daarbuiten veel invloed gehad. Genoeg redenen om de taal en cultuur van dit land nader te leren kennen.
Het voltooien van het keuzevak Frans geeft je een aantal vervolgmogelijkheden. Enerzijds kan je desgewenst doorstromen naar Frans als hoofdvak, anderzijds kan je binnen de Opleiding, naast de tentamens, het zg. DELF – het internationaal erkende diploma Frans vreemde taal – behalen, op B1 of B2 niveau. Deze diploma’s zijn overal in de wereld erkend, dus goed voor je vervolgstudie of stage in Frankrijk of daarbuiten.

Keuzepakket Franse taal en cultuur

Instroomniveau: let op, dit vak is niet bestemd voor absolute beginners, maar voor studenten die minimaal 3 à 4 jaar Frans op vwo niveau hebben gehad.
Het keuzepakket bestaat uit 30 EC. Een 15 EC variant is in overleg mogelijk.

Het keuzepakket bestaat uit 3 verplichte en 3 vrij te kiezen vakken. Eén van de 3 verplichte vakken dient een vak op niveau 300 of hoger te zijn (zie onder). Wat de vrij te kiezen vakken betreft: alleen als je af wilt wijken van hieronder aangekondigde vakken, is overleg met de coördinator geboden. In andere gevallen hoef je je vakkenpakket niet apart te melden.
De boekenlijst volgt later, in een aparte, persoonlijke bevestigingsbrief na inschrijving (via USIS).

Course EC Semester 1 Semester 2
Frans : Histoire & Civilisation II 5
Frans: taalkunde I 5
Franse taalkunde II 5
Histoire & Civilisation I 5
Inleiding Franse letterkunde I 5
Inleiding Franse Letterkunde II (19e/20e eeuw) 5
Frans: Le Français des Affaires CCIP- DFP Affaires C1(Séminaire) 5
Frans: Le Français Juridique CCIP- DFP juridique B2 (Séminaire) 5
Frans: Romaanse taalkunde 5
Frans: Taalvaardigheid A (keuzevak voor niet hoofvakstudenten Frans) 5
Frans: Taalvaardigheid B (keuzevak voor niet hoofvakstudenten Frans) 5

More info

Coördinator

mw. dr. A.E. Schulte Nordholt
A.E. Schulte Nordholt tel. 071-5272170

Cursusoverzicht

Verplichte vakken taalvaardigheid

Semester I:

 • Taalvaardigheid A
  Semester II:

 • Taalvaardigheid B

Verplicht: 1 vak op niveau 300 of hoger

Semester I:

 • BA Séminaire Le Français Juridique CCIP- DFP juridique B2

 • BA Séminaire Le Français des Affaires CCIP- DFP Affaires C1

 • Histoire & Civilisation II
  Semester II:

 • Littérature Francophonie & Actualités

 • Histoire & Civilisation I

Drie vakken naar keuze op het gebied van de taalkunde, de letterkunde of de cultuurkunde

Semester I:

 • Inleiding Franse letterkunde I

 • Franse taalkunde 1
  Semester II:

 • Inleiding Franse letterkunde II

 • Franse taalkunde 2

 • Histoire & Civilisation I

 • Romaanse taalkunde