Prospectus

nl en

Stage 2

Course
2010-2011

Beschrijving

In de twee BA jaren volgen Stage I en II, in totaal tien weken. Het is zeer aan te bevelen om een stage van zes weken te plannen in de BA2 en de overige 4 weken in de BA3.De stage II is in de eerste plaats om kennis te maken met de regio van het hoofdvak. Bij stage II heeft de student de volgende mogelijkheden:

 • Opgravingstage bij voorkeur in de regio van het hoofdvak;

 • Survey of fysisch-geografisch karteringswerk bij voorkeur in de regio van het hoofdvak;

 • Uitwerking van ? of meerdere vondstcategorie?van een opgraving in de regio van het hoofdvak aan de hand van een archeologische vraagstelling;

 • Museumstage, waarbij materiaal uit de regio van het hoofdvak wordt bewerkt aan de hand van een archeologische vraagstelling.

Uiteraard is bij het verrichten van praktisch werk in het buitenland in het algemeen een degelijke voorbereiding noodzakelijk, niet alleen vaktechnisch en qua taalkennis, maar bijvoorbeeld ook mentaal en medisch (o.m. inentingen e.a. voorzorgen: raadpleeg arts).

N.B. tijdig overleg met en formele toestemming VOORAF van de algemeen co?natoren is een vereiste voor erkenning van de studiepunten (stageco?nator Hoogland (internationaal) of De Bruin (Nederland))!

Toelatingseis

Stage I gevolgd hebben.

Leerdoelen

 • Ervaring opdoen in het lezen en interpreteren van grondsporen en/of het toepassen van prospectiemethoden;

 • Evaring opdoen in het gebruik van verschillende onderzoeksmethoden in relatie tot vraagstellingen;

 • Ervaring opdoen in beoordelen van de toepasbaarheid van verschillende onderzoeksmethoden;

 • Op de juiste wijze rapporteren over veldwerk;

 • Inzicht in en (zo mogelijk) ervaring met de voorbereiding en planning van het onderzoek;

 • Inzicht in en (zo mogelijk) ervaring met de juridische aspecten van het onderzoek: veiligheid, verzekeringen, betredingsregelingen, eigendom van de vondsten, arbo-aspecten, etc.;

 • Inzicht in en (zo mogelijk) ervaring met organisatorische en logistieke aspecten van het onderzoek;

 • Inzicht in en (zo mogelijk) ervaring met maatschappelijke aspecten van het veldwerk: archeologie en publiek, persberichten, archeologie en samenleving;

 • Inzicht in en (zo mogelijk) ervaring met administratieve aspecten van het veldwerk.

Onderwijsvorm

Praktisch werk in het kader van een onderzoeksproject.

Toetsvorm

Wetenschappelijk verslag van elke stage, met beoordeling door locale begeleider (in te leveren bij stagecoördinator Hoogland (internationaal) of De Bruin (Nederland)).