Prospectus

nl en

The taste of antiquity: food culture

Course
2010-2011

LET OP: het Bachelor werkcollege “Pompeii, een sociale geschiedenis” is door dit werkcollege vervangen

Toegangseisen

Beschrijving

De Romeinse relmuis was een ware lekkernij. Door dit eekhoornachtige beestje op te dienen bij een banket liet een Romein zijn status zien. Grieken aten slakken, knollen en bollen omdat ze de potentie zouden bevorderen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van de functies van voedsel in de antieke wereld. Wat voor voedsel je at, wanneer, maar ook hoe en met wie, waren centrale aspecten in de beleving en praktijk van antieke religie, seksualiteit, geneeskunde en politiek. Hieruit blijkt dat antieke maatschappelijke structuren en voedsel onlosmakelijk met elkaar verbonden waren: om de antieke wereld te begrijpen moeten we ook haar voedselcultuur bestuderen.
In dit werkcollege onderzoeken we de manieren waarop de antieke mens met voedsel, eten en voedselbereiding omging, onder andere met behulp van begrippen zoals acculturatie en identiteit.

Leerdoelen

Enerzijds ligt tijdens het werkcollege het accent op de vaardigheid in het houden van een referaat en het schrijven van een werkstuk. Anderzijds verwerft de student ook kennis en inzicht wat betreft etensgewoonten in de antieke wereld en een begrip van de moderne wetenschappelijke discussie daarover. Ook komen methodologische problemen van de mentaliteitsgeschiedenis van de antieke wereld aan bod.

Rooster

Semester 1, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

Enkele korte referaten en verdere particpatie (40%) en een werkstuk (60%)

Blackboard

Wordt niet gebruikt. Studiemateriaal komt online beschikbaar op www.oudegeschiedenis.info

Literatuur

Literatuuropgaven zullen gedurende het college verstrekt worden.

Aanschaf aanbevolen van:
J.M. Wilkins & S. Hill, Food in the ancient world (Blackwell: Malden, MA 2006) ISBN 978-0631235514

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Mevr. K. Beerden Mphil