Prospectus

nl en

Lateral Transfer Programme

Dit programma is uitsluitend bedoeld voor degenen die minimaal beschikken over een tweedegraads lesbevoegdheid geschiedenis en geeft toegang tot het MA-programma History.
De totale studielast is 60 ECTS.

Eerste semester (totale studielast 30 ECTS):

Werkcollege 10 ECTS
Kerncurriculum Wetenschapsfilosofie 5 ECTS
Verdiepings- en verbredingsruimte 15 ECTS

Tweede semester (totale studielast 30 ECTS):

Seminar 10 ECTS
Historiografie en geschiedfilosofie 5 ECTS
BA Eindwerkstuk 15 ECTS

Zie: inhoud van de onderdelen van de BA Vervolgfase.

Toelichting: het werkcollege, seminar en het eindwerkstuk moeten uit dezelfde richting komen (bijv. Oude Geschiedenis, Middeleeuwse Geschiedenis, enz. Zie Hoofdrichtingen en Specialisaties) en in deze volgorde afgerond worden. Hieronder vindt u het programma in voltijd. Indien het programma in deeltijd gevolgd wordt verdient het aanbeveling het werkcollege + Wetenschapsfilosofie + één verdiepingsvak in het 1e semester op te nemen, het seminar + Historiografie + één verdiepingsvak in het 2e semester en het Eindwerkstuk + één verdiepingsvak in het 3e semester.
N.B. De meeste colleges worden overdag aangeboden.

Meer informatie over schakelprogramma’s

Schakeljaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Historiografie en geschiedfilosofie 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5

Werkcolleges Oude Geschiedenis

The taste of antiquity: food culture 10

Werkcolleges Middeleeuwse Geschiedenis

One prince, seventeen pricipalities. Personal unions in the Low Coutries 10
Steppekrijgers 10

Werkcolleges Economische en Sociale Geschiedenis

Aggression and violence 10
Ghetto's in the Netherlands? Similarities and differences between Dutch and American problem areas in the late twentieth century 10
Transport and mobility in the 19th and 20th century 10

Werkcolleges Vaderlandse Geschiedenis

Alva, the Iron Duke. A man with many talents, 1507-1582 10
Foreign violence through Dutch eyes. Representations of evil in a peaceful nation, 1870-1940 10

Werkcolleges Algemene Geschiedenis

The Great War, 1914-1918 10
History of the Sovjet Union 10
Spain in the sixteenth century. Country of contrasts 10

Verdiepings- en verbredingsvakken (zie uitleg hierboven voor meer keuzes)

‘Mengisi kemerdekaan’: Maatschappelijke veranderingen in Indonesië in de prille onafhankelijkheidsperiode 5
Culture of Tibet 5
Geïntegreerde Activiteit, Rome als wereldstad 5
History of Ancient Israel 5
Introduction to Papyrology (translated texts) 5
Classical Cultures of South and Southeast Asia 5
Koreaanse geschiedenis tot 1876 5
Middeleeuwse paleografie 5
Oral History (sem 1) 5
Politics and Economy of China 5
Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea 5
Premodern History of South and Southeast Asia 5
The History of the European Union 5

Seminars Oude Geschiedenis

Demokratia Power to the people 10

Seminars Economische en Sociale Geschiedenis

Dams and Development: Concrete Constructions in Context 10
Conflict en geweld in vroegmodern Europa 10

Seminars Middeleeuwse Geschiedenis

De insulaire wereld. Eilanden en globalisering 10

Seminars Vaderlandse Geschiedenis

Herdenken als politieke actie. De omgang met het verleden in de Nederlandse politieke cultuur 10
Mensen tegen goederen: de slavenhandel van de Middelburgse Commercie Compagnie 10

Seminars Algemene Geschiedenis

American Intellectual History 10
Europa op de tekentafel: Hervorming, Revolutie en Napoleon (1780-1815) 10
Japan in Oost-Azië: Buitenlandse relaties tussen Japan, China en Korea van 600 tot 1860 10