Prospectus

nl en

The Great War, 1914-1918

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

De Eerste Wereldoorlog is wellicht het meest bestudeerde, maar minst begrepen conflict uit de moderne geschiedenis. Deze oorlog is in het Europese collectieve geheugen gegrift door het beeld van gedesillusioneerde soldaten die in de modder van Noord-Frankrijk vier jaar lang een bittere en uitzichtloze oorlog uitgevochten. Het is echter ook een periode die wordt gezien als een oercatastrofe met mondiale uitwerking. een tijd waarin fundamentele wissels werden verzet die de loop van de twintigste eeuw bepaalden. De Eerste Wereldoorlog is een conflict dat veel verder reikt dan de nauwe loopgraven van West-Europa.
In deze collegereeks zal het leven van de soldaat in de Vlaamse loopgraaf maar ook van de soldaat in het Russische oerbos worden verkend. Tevens zullen de politieke, sociale en culturele gevolgen van de Groote Oorlog worden geanalyseerd.

Leerdoelen

Het verkrijgen van

  1. gedegen kennis van de Eerste Wereldoorlog en de plaats van dit fenomeen in de geschiedenis van de twintigste eeuw
  2. inzicht in de belangrijkste historiografische stromingen in het onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog
  3. vaardigheid in het verrichten van een beperkte literatuurstudie over een zelfgekozen onderwerp 4) het mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren in de werkgroep en het zelfstandig schrijven van een wetenschappelijk verantwoord werkstuk.

Rooster

Semester 1, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

  • Twee schriftelijke toetsen met essayvragen aan het eind van blok 1 en blok 2

  • Referaat

  • Werkstuk van ca. 5000 woorden

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Ian Beckett, The Great War (second edition, Londen 2007) ISBN 9781405812528

  • Aanvullende teksten, aan het begin van college beschikbaar

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

Drs. H.A.T. Wilbrink

Opmerkingen

Aan het eind van de cursus zal er facultatief een bezoek worden gebracht aan het oorlogstoneel rondom Ieper, Vlaanderen.