Prospectus

nl en

Archeologische theorie

Course
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Vakomschrijving

In deze cursus komen aan de orde: actuele problemen, de terminologie en de belangrijkste ‘scholen’ in de archeologische theorie (waaronder het processualisme en het postprocessualisme). Diverse benaderingen worden getoetst aan de hand van case studies.

Leerdoelen

  • Inzicht verkrijgen in de modernste archeologische theorieën aan de hand van boeiende case studies;

  • De sleutelbegrippen, zoals behandeld tijdens college en in het boek, kunnen definiëren;

  • Het oefenen in kritisch denken, reflecteren, discussiëren, over de grenzen van het eigen vak heenkijken en het vergelijken van tegenstrijdige modellen;

  • Kritisch beschouwen van teksten naar aanleiding van de tijdens college behandelde theorieën en onderwerpen;

  • Een eigen mening vormen over de tijdens college behandelde theorieën, en deze goed onderbouwen.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Plenaire discussie.

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen over het boek en de collegestof;

  • Take-home vraag.

Literatuur

I. Hodder (ed.), Archaeological Theory Today. Cambridge (2004)

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.