Prospectus

nl en

Europa op de tekentafel: Hervorming, Revolutie en Napoleon (1780-1815)

Course
2010-2011

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid in Frans en/of Duits verruimt zeer de mogelijkheden van eigen onderzoek

Beschrijving

Na 1780 kwam overal in Europa de staat klem te zitten tussen enerzijds een schuldenlast die moeilijk met traditionele middelen was weg te werken, anderzijds een toenemend publiek debat waarin alle aangedragen oplossingen kritisch werden ontvangen. Pogingen tot hervorming liepen in Frankrijk en elders uit op ongeregeldheden en revolutie; dat proces kreeg een eigen dynamiek, die samen met de langdurige oorlogvoering het gezicht van Europa veranderde. De pacificatie en reconstructie die onder Napoleon en gedurende de Restauratie gestalte kregen, konden niet meer aanknopen bij het vanzelfsprekende traditionalisme van de periode voor 1750. In zekere zin moest een nieuwe sociaal-politieke constellatie worden bedacht, die voortbouwde op voorbeelden uit ancien regime én revolutie. Dit compromis wordt in het bijzonder duidelijk tijdens het bewind van Napoleon. In het werkcollege onderzoeken we aspecten van de hervormingsfase 1780-1789, de woelingen van revolutie, terreur en directoire, en het bewind van de consul-keizer. Deelonderwerpen kunnen elementen uit de gehele periode behandelen.

Leerdoelen

Gedegen kennis van de geschiedenis van de Franse Revolutie in een breed Europees perspectief; inzicht in het vraagstuk van continuïteit en discontinuïteit en in historiografische discussies; vaardigheid in het interpreteren van primaire bronnen en in het verrichten van een beperkte literatuurstudie over een zelfgekozen deelonderwerp en vaardigheid in de mondelinge en schriftelijke rapportage daarover in de werkgroep.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)
Het college bestaat uit een discussie van de opeenvolgende perioden tussen de laatste hervormingen van het Ancien Regime in Frankrijk en de restauratieperiode. Frankrijk is vertrekpunt van een bespreking die geheel Europa kan omvatten. Tijdens het college gebruiken we inleidende literatuur en primaire bronnen. De deelnemende studenten verrichten op grond van deze gezamenlijke basis een zelfstandig literatuur- en bronnenonderzoek over een onderwerp naar keuze, dat zal uitmonden in een referaat tijdens het college en een werkstuk na afloop.

Toetsing

Schriftelijke opdrachten ; referaat; werkstuk (bepaalt 70% van het cijfer).

Blackboard

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Prof.dr. Jeroen Duindam

Opmerkingen

Goede leesvaardigheid in Frans en/of Duits verruimt zeer de mogelijkheden van eigen onderzoek