Prospectus

nl en

Historiografie en geschiedfilosofie

Course
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Dit vak is een vervolg op de propedeusecursus Inleiding Historische Wetenschappen. Het behandelt capita selecta uit de geschiedenis (Otterspeer) en theorie (Paul) van het vak geschiedenis. Aan de hand van case studies zal inzicht worden geboden in belangrijke historiografische stromingen en kernproblemen uit de geschiedtheorie.

Leerdoelen

Kennis opdoen van de geschiedenis van de geschiedwetenschap; inzicht verwerven in belangrijke historiografische stromingen en geschiedtheoretische problemen; vaardig worden in het relatief zelfstandig verwerken van handboekliteratuur.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege met zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen

Blackboard

Powerpoint-presentaties gebruikt tijdens de hoorcolleges worden op Blackboard aangeboden

Literatuur

Reader (aan te schaffen voor aanvang van het eerste college)

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Dr. H.W. Paul of Dr. W. Otterspeer