Prospectus

nl en

‘Mengisi kemerdekaan’: Maatschappelijke veranderingen in Indonesië in de prille onafhankelijkheidsperiode

Course
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit werkcollege richt zich op de wijze waarop de Indonesische samenleving veranderde onmiddellijk na de onafhankelijkheid in 1945 en de soevereiniteitsoverdracht in 1949; de nadruk ligt op de jaren vijftig. In korte tijd moest toen de hiërarchisch geordende en etnisch gesegregeerde laatkoloniale maatschappij worden omgetoverd in een moderne samenleving op grondslag van democratie en gelijkwaardigheid. Van bijzonder belang is hierbij geweest de aanwezigheid van Nederlandse ambtenaren en Nederlandse bedrijven ook na de soevereiniteitsoverdracht.

In het college wordt aandacht besteed aan economische, politieke en sociale aspecten van de maatschappelijke verandering. Het werkcollege vangt aan met studie van recente literatuur over dit onderwerp. Vervolgens worden afzonderlijke deelonderwerpen door de deelnemers nader uitgediept door middel van raadpleging van originele bronnen, veelal in het Indonesisch en aanwezig op het KITLV. De verslaglegging van dit onderzoek vindt plaats door middel van een referaat en een werkstuk.

Leerdoelen

  • Overzichtskennis verkrijgen over economische, politieke en sociale aspecten van de geschiedenis van Indonesië onmiddellijk na de soevereiniteitsoverdracht.

  • Vaardigheden ontwikkelen in het gebruiken van bronnenmateriaal in het Indonesisch.

  • Vaardigheden in mondelinge en schriftelijke verslaglegging.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • werkstuk (2/3 van het eindcijfer)

  • referaat en mondelinge presentatie (1/3 van het eindcijfer)

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Uitgangspunt bij de literatuurstudie is J. Thomas Lindblad, Bridges to new business. The economic decolonization of Indonesia (Leiden: KITLV, 2008).

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. J.T. Lindblad

Opmerkingen

Het deel van het college dat verzorgd wordt door Farabi Fakih (promovendus aan de Faculteit der Geesteswetenschappen) is in het Engels.