Prospectus

nl en

Jager-verzamelaars en boerengemeenschappen in het Nabije Oosten en de Caraïben

Course
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

In dit college worden de jager-verzamelaar samenlevingen en boerengemeenschappen in het Nabije Oosten en de Caraïben besproken. Enerzijds zullen bestaande modellen over de aard van jager-verzamelaar samenlevingen, het proces van neolithisatie, en boerengemeenschappen de revue passeren. Anderzijds zullen deze modellen met concrete archeologische voorbeelden uit het Nabije Oosten en de Caraïben ingevuld worden. Op deze manier zal een beter begrip van deze samenlevingen worden verkregen alsmede de problemen waar een archeoloog mee te maken krijgt bij het bestuderen van dergelijke samenlevingen.

Leerdoelen

  • Inzicht krijgen in de verschillende verklarende modellen die er bestaan over jager-verzamelaar samenlevingen, het proces van neolithisatie, en boerengemeenschappen;

  • Deze modellen kritisch kunnen evalueren aan de hand van een aantal archeologische voorbeelden uit het Nabije Oosten en de Caraïben.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Tentamen.

Literatuur

  • P.M.M.G. Akkermans & G.M. Schwartz, The archaeology of Syria, From complex hunter-gatherers to early urban societies (ca. 16.000-300 BC). Cambridge: Cambridge University Press (2003). Hoofdstukken 2-5;

  • S.M. Wilson, The Archaeology of the Caribbean. Cambridge: Cambridge University Press (2007);

  • T.E. Levy, ed., The Archaeology of Society in the Holy Land. London: Leicester University Press. Hoofdstukken 10 t/m 14.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.