Prospectus

nl en

Japan in Oost-Azië: Buitenlandse relaties tussen Japan, China en Korea van 600 tot 1860

Course
2010-2011

Toegangseisen

Voltooide propedeuse Japanologie of Koreanistiek, of twee BA2 werkcolleges Geschiedenis

Beschrijving

Contacten van Japan met staten in China en op het Koreaanse schiereiland bestaan vanaf het begin van onze jaartelling. Rond 600, wanneer staatsvormingsprocessen in Japan ver genoeg gevorderd zijn, komt in Japan de strijdvraag op, of het zich als een aan China ondergeschikte natie moet opstellen, volgens het gebruikelijke diplomatieke model, of dat het zich als een aan China gelijkwaardige natie kan presenteren. Een aantal vragen dringt zich op: Hoe belangrijk was dit ideologische conflict? Heeft de ideologie zich in de loop der eeuwen veranderd? Hoe werden diplomatiek relaties in de praktijk vormgegeven? Wat gebeurde er in die zeldzame gevallen dat de landen in oorlog waren, b.v. in 663 (oorlog met de Tang-dynastie in Korea), 1274-1281 (Mongoolse invallen), of 1592-1598 (Japanse inval in Korea)? Hoe verhielden diplomatie en handel zich? Hoe stond het met het vrije verkeer van personen? Welke ontwikkelingen zien we vanaf het einde van de 18e eeuw, wanneer de Europese naties steeds roeriger worden? Tijdens het college zal getracht worden op deze en soortgelijke vragen een antwoord te vinden.

Leerdoelen

  • kennis van de diplomatieke geschiedenis, en van de organisatie en ideologie van diplomatieke contacten tussen Japan, China en Korea in de premoderne periode.

  • inzicht in de eigen aard van de ideologie en vormgeving van de buitenlandse relaties in de Oost-Aziatische landen, en m.n. van Japan, in de premoderne periode.

  • bronnenonderzoek

  • analyseren en refereren van vakliteratuur (Engels).

  • mondeling en schriftelijk verslag doen van de opgedane kennis en inzichten.

Rooster

Semester 2, zie hier

Onderwijsvorm

Werkcollege. (NB. verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2)

Toetsing

Toetsing voor de cursus vindt plaats aan de hand van een referaat (40%) en een werkstuk (60%).

Blackboard

Nee

Literatuur

(Om een idee te krijgen)
Verschuer, Charlotte von, “Japan’s Foreign Relations 600 to 1200 A.D. A Translation from Zenrin Kokuhōki,” Monumenta Nipponica 54, 1 (1999), pp. 1-39.
— — , “Japan’s Foreign Relations 1200 to 1392 A.D. A Translation from Zenrin Kokuhōki,” Monumenta Nipponica 57, 4 (2002), pp. 413-445.
Boot, W.J. (2003). “Maxims of Foreign Policy.” In J.L. Blussé van Oud-Alblas & F. Fernadez-Armesto (Eds.), Shifting Communities and Identity Formation in Early Modern Asia (pp. 7-23). Leiden: CNWS.

Andere titels worden later verstrekt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: prof.dr. W.J. Boot