Prospectus

nl en

Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat

Course
2011-2012

Toegangseisen

Inleiding Islam, of overeenkomstige basiskennis (i.o.m. de docent).

Beschrijving

In dit college wordt nader ingegaan op de islamitische voorschriften die betrekking hebben op de relaties tussen mensen onderling. De te behandelen onderwerpen tijdens college zijn, o.a., seksualiteit en huwelijk, omgang tussen moslims en niet-moslims, geloofsafval en moslims in het Westen, economische zaken met niet-moslims, islamitisch bankieren, hypotheek, islamitisch biomedische ethiek, melk banken, klonen en orgaandonatie. De verschillen tussen diverse islamitische (o.a. de soennitische en shi’itische) stromingen komen hierbij aan de orde.
Centraal thema in dit college is de relevantie en de mogelijke toepassing van deze voorschriften voor moslims in het Westen en met name Nederland. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de rol die deze voorschriften spelen in de relatie tussen moslims en niet-moslims in het westen.
Deze onderwerpen worden bestudeerd aan de hand van wetenschappelijke publicaties die zowel de klassieke als de moderne opvattingen binnen de islam analyseren.

Leerdoelen

  • Kennis: Na dit college heeft de student kennis verkregen van a) de islamitische regels betreffende de bovengenoemde voorschriften, b) de relevante basisbegrippen die worden gebruikt in de islamitische bronnen, en c) de mogelijke toepassing van deze voorschriften in het Westen.

  • Inzicht: De student verkrijgt inzicht in de binnen de islam gevoerde discussies over deze voorschriften en in de invloed die de omgeving en context zouden hebben op de wijze waarop deze voorschriften worden gepraktiseerd.

  • Vaardigheden: De student leert a) kritisch om te gaan met verschillende bronnen, b) zich mondeling uit te drukken (o.a. middels een referaat)

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

  • Combinatie van hoor- en werkcollege.

  • referaat, mondelinge presentatie.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Een reader met verplichte literatuur wordt uitgereikt tijdens het eerste college.

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. M. Ghaly.