Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

World Religions: Islam

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.
Docenten:

Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk.
Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

 • Specialisatiecursus Islam (10 ec)
Antropologie van de religie 5
Kennis & interpretatie 5
Godsdienstpsychologie 5

en kies 1 van de 2:

 • Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)
Methoden en technieken 1: algemene inleiding 5

Tweede semester

 • Specialisatiecursus Islam (10 ec)
Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

en kies 1 van de 2:

 • Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)
Methoden en technieken 2 - GW 5

Specialisatievakken

Theologie en filosofie van de islam 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

 • Specialisatie: cursus afstudeerrichting (5 ec)

en kies 1 van 2:

 • Taalcursus (in overeenstemming met de religie specialisatie)
Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Tweede semester

 • Specialisatie: cursus afstudeerrichting (5 ec)

Beide semesters

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
BA eindwerkstuk Godsdienstwetenschappen 10

Specialisatievakken

Theologie en filosofie van de islam 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Moderne islamitische theologie 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Theologie en filosofie van de islam 5
Hekserij en neopaganisme 5
Modern Christianity I 5
Rituals and symbols of Religions of Antiquity 5
Religion and the immigrant experience 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Key Developments in Christian Theology 5
Syriac 1 5

Tweede semester

Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Modern christendom II 5
Modern Heretics: Religious liberals, conservatives and modernity 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Religie en geweld 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Grondslagen van het islamitische recht 5
Cultural history of the Jews 5
Hellenistisch jodendom 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Boeddhistische kunst en materiële cultuur 5
The multi-religous context of religious caring 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Vroege kerk 5
Journey of the Soul: a Philosophical Exploration of Spirituality 5
Syriac II 5

More info

Deze opleiding is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. M.S. Berger

De specialisatie islam binnen de BA wereldgodsdiensten maakt gebruik van het ruime aanbod aan Islam gerelateerde vakken van de opleiding Islamitische Theologie, van de opleidingen aan de Faculteit Letteren, zoals Arabische, Nieuw-Perzische en Turkse talen en culturen van het Onderwijsinsituut Talen en Culturen van het Midden-Oosten (TCMO), Talen en culturen van Zuidoost- Azië en Oceanië.

Behalve de vakken die voor alle studenten van wereldgodsdiensten verplicht zijn, zijn daarnaast ook 30 ects aan specialisatie vakken verplicht. Deze colleges worden in overleg met de docent verspreid over het tweede en derde jaar. De volgende vakken zijn verplicht binnen de specialisatie Islam van wereldgodsdiensten.

 • Islam in het Westen, 5 ec (Islamitische Theologie)

 • Theologie en filosofie van de Islam, 5 ec (Islamitische Theologie)

 • Rituelen en Symbolen in Islam, 5 ec (Islamitische Theologie)

 • Islam: Recht en religie van minderheden, 5 ec

 • Islamitische Kunst en Materiële Cultuur, 5 ec (TCMO)

 • Sociale, economische en medische voorschriften van de islam, 5 ec