Prospectus

nl en

World Religions

Antieke godsdiensten is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten. Docent: prof.dr. A.F. de Jong

Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk. Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

 • Specialisatiecursus Antieke Godsdiensten (10 ec)
Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Kennis & interpretatie 5

en kies 1 van de 2:

 • Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)
Methoden en technieken 1: algemene inleiding 5

Tweede semester

 • Specialisatiecursus Antieke Godsdiensten (10 ec)
Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

en kies 1 van de 2:

 • Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)
Methoden en technieken 2 - GW 5

Specialisatievakken

Rituals and symbols of Religions of Antiquity 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

 • Specialisatie: cursus afstudeerrichting (5 ec)

en kies 1 van 2:

 • Taalcursus (in overeenstemming met de religie specialisatie)
Methoden en technieken 3 - GW (veldwerk) 10

Tweede semester

 • Specialisatie: cursus afstudeerrichting (5 ec)

Beide semesters

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
BA eindwerkstuk Godsdienstwetenschappen 10

Specialisatievakken

Electives

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Freemasonry: history of ideas and cultural heritage 5
Islam: recht en religie van minderheden 5
Jewish Culture: The Synagogue. Focus of Jewish Life and Learning 5
Hekserij en neopaganisme 5
Key Developments in Christian Theology 5
Literatuur en cultuur van het Oude Israël 5
Modern Christianity I 5
Moderne islamitische theologie 5
Religion and the immigrant experience 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Sociale wetenschappen: de klassieken - werkcollege 5
Syriac II 5
Theologie en filosofie van de islam 5

Tweede semester

Boeddhistische kunst en materiële cultuur 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Global Christianity 5
Cultural history of the Jews 5
Devotionele voorschriften van de islam: Ibadât 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Hellenistisch jodendom 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Modern christendom II 5
Moderne denkers en stromingen in de islam 5
Modern Heretics: Religious liberals, conservatives and modernity 5
The multi-religous context of religious caring 5
Journey of the Soul: a Philosophical Exploration of Spirituality 5
Religie en geweld 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Rituelen en symbolen van het hindoeïsme 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Syriac 1 5
Vroege kerk 5

More info

Antieke godsdiensten is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.

Docent: prof.dr. A.F. de Jong

Gezien de aard van het onderwerp, bestaat de specialisatie Antieke Godsdiensten uitsluitend binnen de taal (historisch-literaire) variant. Een aanzienlijk deel van de studie wordt daarom besteed aan de studie van een relevante taal en het lezen van bronteksten in de gekozen taal. Dit laatste (substantiële) onderdeel wordt in de regel ad hoc vastgesteld. Studenten kunnen in sommige gevallen ook gebruik maken van colleges die worden aangeboden in de Faculteit der Geestewetenschappen of in het Instituut voor Godsdienstwetenschappen (bijvoorbeeld voor hellenistisch jodendom), in overleg met de docent.

Het specialisatieprogramma Antieke godsdiensten bestaat uit:

 • taalstudie (20 ec)

 • lezing van bronteksten (10 ec)

 • een vak over kunst en materiële cultuur (5 ects, meestal te besteden bij de Faculteit der Archeologie of Geesteswetenschappen)

 • Ritulen en symbolen van Antieke Godsdiensten (5 ec), 2011-2012

 • Godsdienstgeschiedenis Antieke Godsdiensten: Gnosis en Hermetica (5 ec), 2012-2013

 • een extra literatuurtentamen (5 ec)

De vakken Rituelen en symbolen van antieke godsdiensten en Gnosis en hermetica worden om het jaar aangeboden in het eerste semester. In 2011-2012 is dit Rituelen en symbolen.

Voor meer informatie, neem contact op met prof.dr. A.F. de Jong, e-mail: a.f.de.jong@religion.leidenuniv.nl, tel: 071-5272585.