Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Hekserij en neopaganisme

Course
2011-2012

Toegangseisen

De Inleiding godsdienstwetenschap moet zijn afgerond.

Beschrijving

Wat zijn en doen moderne heksen en neopaganisten? Hoe zien hun verschillende opvattingen eruit, wat is hun geschiedenis, functie en betekenis binnen het wijdere verband van de groep of samenleving waarin ze voorkomen? Is er een verband tussen hekserij in Afrika, vroeg-moderne Europese hekserij en eigentijdse Wicca?
Aan de hand van historisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt in dit werkcollege geprobeerd antwoorden te vinden op deze en andere vragen. Daarbij zullen niet alleen verschillende theoretische posities met betrekking tot de relatie tussen religie, magie en wetenschap aan de orde komen, maar ook de vraag of historisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek licht kunnen werpen op elkaar.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over en inzicht in opvattingen van moderne heksen en neopaganisten, hun historische wortels, sociaal-culturele functie en betekenis voor zowel individu als samenleving. Het verwerven van vaardigheid in het zelfstandig doen van literatuuronderzoek en (indien mogelijk) veldwerk, het presenteren van onderzoeksresultaten en het schrijven van een wetenschappelijk artikel.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege met referaat en schriftelijke opdrachten.

Toetsing

Referaat (30%), schriftelijk eind werkstuk (60%) en participatie tijdens de colleges (10%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, etc.

Literatuur

  • R. Hutton, The Triumph of the Moon. A History of Modern Pagan Witchcraft (Oxford,1999)

  • J. Blain, D. Ezzy & G. Harvey (eds.), Researching Paganisms (Oxford, 2004).

  • J. Pearson, Wicca and the Christian Heritage. Ritual, Sex and Magic (Londen, 2007).

  • R.J. Wallis, Shamans/Neo-shamans: Ecstacy, Alternative Archeologies and Contemparary Pagans (London, 2003)

  • Th. A. Dubois, An Introduction to Shamanism (Cambridge 2009).

  • P.J.Stewart & A. Strathern, Witchcraft, Sorcery, Rumours and Gossip (Cambridge 2004).

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Aanmelden Blackboard

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte onderwijs willen volgen (zonder tentamen),
oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van
Contractonderwijs willen volgen
(met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Docent: Dr. W. Hofstee