Prospectus

nl en

Rituelen en symbolen van het hindoeïsme

Course
2011-2012

Toegangseisen

Het college Inleiding hindoeïsme moet zijn afgerond.

Beschrijving

In deze cursus worden de rituelen en symbolen besproken die een belangrijke rol spelen in het hindoeïsme. Naast een introductie van de belangrijkste rituelen, wordt ingegaan op de cultuur, mythologie, filosofie en religie van de Hindoes, die doordrongen is van symboliek ofwel gecodeerde betekenissen. De ontwikkelingen op het gebied van Hindoe cosmologie, mythologie en iconografie komen daarbij uitgebreid aan bod. We bekijken verder hoe zaken uit o.a. micro en macro cosmos met elkaar worden geïdentificeerd en met welk doel. In het tweede deel van de cursus richten we ons op de devotie (bhakti) en verering (puja) en kijken hoe dit wordt beleefd en geuit middels rituelen en symbolen in hedendaagse hindoeïsme.

Leerdoelen

Het verkrijgen van algemeen inzicht in de voornaamste rituelen en symbolen van het hindoeïsme in historische en hedendaagse context. Een ander doel is het verwerven van een zekere handigheid in het leren interpreteren van hindoe ritueel en het daarbij behorende aparaat aan symboliek, zowel in traditionele als moderne context.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege.

  • Zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Actieve bijdrage op college, tussentoets en een eindpaper.

Blackboard

Ja, voor info en algemene mededelingen.

Literatuur

Naast de artikelen die op Blackboard zullen worden geplaatst, zal er ook gewerkt worden met de volgende publikaties:

Mircia Eliade, Images and Symbolism. Princeton 1991.

  • Catherine Bell, 1997, Ritual. Perspectives and Dimensions. Oxford University Press

  • M.L.V. Narayan, 2007, Flipside of Hindu Symbolism. Fultus Books

Aanmelden

Via uSis
Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard aan te melden.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. N. Mohkamsing
tel.: 071-527 1699