Prospectus

nl en

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel

Course
2011-2012

Omschrijving

Doel: De cursus Nationale Politiek biedt een algemene inleiding in het Nederlandse politieke stelsel en de wetenschappelijke, politicologische analyse van dat stelsel.

Inhoud: In de cursus komen zowel een aantal theoretische begrippen als op grond van onderzoek verkregen inzichten in het functioneren van het Nederlandse politieke stelsel aan de orde. Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer democratie, staatsvorming, verzuiling en ontzuiling, politieke stromingen, politieke partijen, kiesstelsels en kiesgedrag, kabinetsformatie en staatkundige vernieuwing, regering en parlement, politieke participatie, pressiegroepen, rechter, media, overheidsbeleid, Europese integratie en Nederland.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (twee keer per week) en werkgroepen (één keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers van tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges, die in kleinere groepen plaatsvinden dan het hoorcollege, wordt een actieve inbreng van studenten verwacht, onder meer door het bespreken van de opgegeven en bestudeerde literatuur en door het voeren van debat.

Studiemateriaal

R.B. Andeweg & G.A. Irwin, Governance and Politics in the Netherlands, London/New York, 2009 (3e druk).

Reader en/of tweede boek met diverse artikelen over de hoofdonderwerpen.

Toetsing

Schriftelijk Tentamen
Woensdag 26 oktober 2011, 13.00-16.00 uur, USC en Gorl. 03
Hertentamen
Woensdag 11 januari 2012, 9.00-12.00 uur, USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster:

Hoorcolleges
woensdag 7 september t/m 19 oktober, 11.00-13.00 uur, Gorl. 4/5 en
vrijdag 9 september t/m 21 oktober, 11.00-13.00 uur, Gorl. 4/5, behalve 30 september dan in SC01

Werkgroepen
werkgroep 1: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 9.00-11.00 uur, 6C03
werkgroep 2: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A33
werkgroep 3: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A37
werkgroep 4: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A47
werkgroep 5: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 11.00-13.00 uur, 6C03
werkgroep 6: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 11.00-13.00 uur, 1A33
werkgroep 7: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A33
werkgroep 8: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 13.00-15.00 uur, 6C03
werkgroep 9: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 15.00-17.00 uur, 1A33
werkgroep 10: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 15.00-17.00 uur, 1A11
werkgroep 11: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 15.00-17.00 uur, 5A29
werkgroep 12: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 15.00-17.00 uur, 1A22 (behalve 8 sept 11.00-13.00 uur in 1A24)
werkgroep 13: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 11.00-13.00 uur, 5A29
werkgroep 14: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 11.00-13.00 uur, 1A47 (behalve 8 sept SA21, 29 sept SA23 en 6 t/m 20 okt 1A22)
werkgroep 15: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 13.00-15.00 uur, 5A41
werkgroep 16: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 13.00-15.00 uur, 5A42 (behalve 8 sept SA21, 15 sept 5A37, 6 okt 1A22, 13 okt 5A37 en 20 okt 5A37)
werkgroep 17: donderdag 8 september t/m 20 oktober, 11.00-13.00 uur, 1A27 (behalve 8 sept 5A37, 29 sept 1A24, 13 okt 5A37 en 20 okt 5A42)