Prospectus

nl en

Algemene Informatie

Omschrijving

Het centrale thema in de politicologie is, aldus vooraanstaand politicoloog Michael Laver, ‘any mixture of conflict and cooperation’. Conflict is in de politiek een gegeven en de uitdaging voor politici is om procedures en instituties te ontwikkelen om een conflict op te lossen. Het potentieel voor conflict stijgt naarmate samenlevingen minder homogeen zijn. Deze minor ‘Politiek: conflict en consensus’ gaat over de vraag hoe, gegeven de grote maatschappelijke diversiteit, in de politiek conflicten ontstaan en worden beslecht. Daarbij wordt de casus van Nederland gebruikt om dit thema te belichten, waarna vervolgens conflict en conflictoplossing in multi-etnische samenlevingen buiten Nederland worden behandeld.

Je volgt drie inleidende vakken over de Nederlandse politiek, over conflicten in de Internationale Politiek, en over institutionele oplossingen in conflictsituaties. Daarna verdiep je je in het thema Diversiteit: conflict en consensus. Je schrijft hierover ook een minorscriptie.

Een deel van het onderwijs is in het Engels.

Maximum aantal deelnemers: 50

Toelatingsprocedure Minoren
Inschrijvingsprocedure Minoren

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Blok 1

Nationale Politiek I: Het Nederlandse Politieke Bestel 5
Internationale Politiek I: Theorieën & Benaderingen 5
Comparative Analysis of Political Systems 5

Blok 2

Diversity: Conflict & Consensus 15