Prospectus

nl en

Rituelen en symbolen van het christendom

Course
2012-2013

Toegangseisen

Studenten worden geacht een basiskennis van de geschiedenis van het christendom te hebben, bij voorkeur via een afgerond college Inleiding christendom of Modern Christendom I. Studenten die niet aan de toeganseis voldoen kunnen contact opnemen met prof dr H.L. Murre-van den Berg

Beschrijving

In dit college worden de rituelen en symbolen die in het christendom een belangrijke rol spelen besproken tegen de achtergrond van de historische ontwikkelingen van de liturgie en de feestkalender. Naast de klassieke ‘westerse’en ‘oosterse’ tradities zullen ook nieuwe christelijke vormen in het ‘zuiden’ aan de orde komen.Studenten bezoeken onder andere verschilende kerkgemeenschappen om daarmee zelf een beter beeld te krijgen van de huidige praktijk in het christendom.

Leerdoelen

  • kennis van de voornaamste symbolen en rituelen van het christendom in historische en hedendaagse context, met oog voor de verschillende liturgische families en wereldwijde verspreiding; – kennis van de belangrijkste bronnen, methoden en technieken, en theorie van het onderzoek naar christelijk ritueel; – basiservaring in de combinatie van participerend onderzoek, bronnenstudie en methodologisch en theoretisch kader, uitgaande van bezoeken aan verschillende christelijke bijeenkomsten; – ervaring in de mondelinge en schriftelijke presentatie van dit type onderzoek.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

werkcollege, incl. drie bezoeken aan christelijke bijeenkomsten; college wordt ondersteund in Blackboard.

Toetsing

Actieve participatie tijdens het college (20%), mondelinge presentatie (30%), afrondend paper (50%).

Blackboard

Ja.

Literatuur

Geoffrey Wainwright & Karen B. Westerfield Tucker (eds), The Oxford History of Christian Worship (Oxford, OUP, 2006).

Aanmelden

Aanmelden via uSis en Blackboard.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

H.L. Murre-van den Berg ; zie eventueel www.religion.leidenuniv.nl en http://69422.weblog.leidenuniv.nl/

Opmerkingen

Dit college kan (als het niet tot het vaste pakket behoort) onderdeel uitmaken van een bachelorkeuzevak wereldchristendom (zie verder onder bachelorkeuzevakken).