Prospectus

nl en

World Religions

Antieke godsdiensten is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.
Docent: prof.dr. A.F. de Jong

Zie tabblad Meer info voor algemene informatie over de opleiding. Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, dr. E.P. den Boer, tel: 071-5272584, e-mail: Dr. E.P. den Boer. Zie ook de website van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Eerste jaar

In het eerste jaar zijn alle vakken gezamelijk.
Bekijk het programma voor het eerste jaar Wereldgodsdiensten.

Tweede jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Antropologie van de religie 5
Godsdienstpsychologie 5
Wetenschapsfilosofie (GW) 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Tweede semester

Ethiek (godsdienstwetenschappen) 5
Godsdienstsociologie 5
Vergelijkende godsdienstwetenschap 5

Keuze

Kies óf het vak Methoden en technieken 1 of kies een taalcursus in overeenstemming met de religiespecialisatie (5 ec)

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5

Derde jaar

Het tweede en derde jaar bestaat naast onderstaande verplichte vakken (30 ec) uit een specialisatie (30 ec) en methoden en technieken of taalstudie (20 ec), de keuzeruimte (30 ec) en de scriptie (10 ec).

In het tweede jaar is voor de specialisatievakken 10 ec per semester gereserveerd, en in het derde jaar 5 ec per semester. De specialisatievakken kunnen in het tweede en derde jaar worden gevolgd, de student maakt zelf de planning.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Specialisatie: cursus afstudeerrichting (10 ec)

Kies één van de volgende twee:

Specialisatie track sociale wetenschappen (5 ec)
Taal, in overeenstemming met de religie specialisatie (5 ec)

Beide semesters

Keuzeruimte (Godsdienstwetenschappen) 30
BA-eindwerkstuk Wereldgodsdiensten 10
Gnosis en Hermetica: godsdienstgeschiedenis antieke godsdiensten 5

Keuzevakken

Course EC Semester 1 Semester 2
Global Christianity 5
Contemporary Buddhism: Global Buddhism 5
Indiase filosofie 5
Literatuur en cultuur van het Oude Israël 5
Key Developments in Christian Theology 5
Modern Christianity I 5
Monasticisms in World Religions 5
Journey of the Soul: a Philosophical Exploration of Spirituality 5
Rituelen en symbolen van de islam 5
Theologie en filosofie van de islam 5
The transformation of Buddhism across Central Asia from India to China 5
Islam advanced 5
Christendom: middeleeuwen en reformatie 5
Christianity in Europe: religious diversity in context 5
Cultural history of the Jews 5
Geschiedenis van de islam in het Westen 5
Freemasonry: history of ideas and cultural heritage 5
Contemporary Hinduism 5
Islam in Asia and Africa 5
Modern christendom II 5
Modern Heretics: Global Perspectives 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Major Trends in Modern Jewish Philosophy 5
Pelgrimage en heiligenverering 5
Seminar 1: Religie en geweld 5
Rituelen en symbolen van het christendom 5
Social, economic and medical rulings in Islam: Mu’amalaat 5
Vroege kerk 5

More info

Antieke godsdiensten is een specialisatie van de bacheloropleiding Wereldgodsdiensten.

Docent: prof.dr. A.F. de Jong

Gezien de aard van het onderwerp, bestaat de specialisatie Antieke Godsdiensten uitsluitend binnen de taal (historisch-literaire) variant. Een aanzienlijk deel van de studie wordt daarom besteed aan de studie van een relevante taal en het lezen van bronteksten in de gekozen taal. Dit laatste (substantiële) onderdeel wordt in de regel ad hoc vastgesteld. Studenten kunnen in sommige gevallen ook gebruik maken van colleges die worden aangeboden in de Faculteit der Geestewetenschappen of in het Instituut voor Godsdienstwetenschappen (bijvoorbeeld voor hellenistisch jodendom), in overleg met de docent.

Het specialisatieprogramma Antieke godsdiensten bestaat uit:

  • taalstudie (20 ec)

  • lezing van bronteksten (10 ec)

  • een vak over kunst en materiële cultuur (5 ects, meestal te besteden bij de Faculteit der Archeologie of Geesteswetenschappen)

  • Ritulen en symbolen van Antieke Godsdiensten (5 ec), 2011-2012

  • Godsdienstgeschiedenis Antieke Godsdiensten: Gnosis en Hermetica (5 ec), 2012-2013

  • een extra literatuurtentamen (5 ec)

De vakken Rituelen en symbolen van antieke godsdiensten en Gnosis en hermetica worden om het jaar aangeboden in het eerste semester. In 2011-2012 is dit Rituelen en symbolen.

Voor meer informatie, neem contact op met prof.dr. A.F. de Jong, e-mail:
a.f.de.jong@religion.leidenuniv.nl, tel: 071-5272585.