Prospectus

nl en

Staats- en Bestuursrecht

Course
2012-2013

Omschrijving

Het vak omvat de volgende onderdelen:
Een inleiding in het Nederlands staatsrecht, met bijzondere aandacht voor onderwerpen als: de gedecentraliseerde eenheidsstaat, bevoegdheidsverkrijging en – spreiding, wetgevings – en bestuursinstrumentarium, decentralisatie en de verhouding internationaal-nationaal recht. Een inleiding in het Nederlands bestuursrecht, waarbij aandacht zal worden besteed aan onder meer: de plaatsbepaling van het bestuursrecht tegenover ander publiekrecht, de inhoud van de Algemene wet bestuursrecht, de verschillende benaderingswijzen van het bestuursrecht, het eigen karakter, van de administratiefrechtelijke rechtsbetrekking, de verschillende typen van bestuurshandelen (onder andere beschikking, besluit en beleidsregel), het bestuursrechtelijk sanctiestelsel en de rechtsbescherming tegen de overheid. Verder wordt in het vak ruimschoots aandacht besteed aan de relatie tussen recht en
ontwikkelingen in het openbaar bestuur. Het recht wordt in een politiek-bestuurlijke context geplaatst.

Leerdoelen

 • Inzicht verwerven in het (Nederlandse) staats- en bestuursrecht

 • Inzicht in de plaats en het functioneren van het staats- en bestuursrecht binnen het Nederlandse openbaar bestuur

Rooster

Rooster voor dagstudenten

 • Hoorcollege: Vrijdag 7/9 van 11-13 uur in SC-01, FSW
  Maandag 10/9 t/m 8/10 van 11-13 uur in Gorl. 03
  Maandag 15/10 van 9-11 uur in Gorl.03

 • Tentamen: Di 23/10 van 13-16 uur in USC

 • Hertentamen:Vrij 18/1/2013 van 13-16 uur in USC
  ————
  Rooster voor avondstudenten

 • Hoorcollege: Dinsdag 4/9 t/m 16/10 van 18.30-20.00 uur in 1A01, FSW

 • Tentamen: 23/10 van 18.30-21.30 uur in 1A41, FSW

 • Hertentamen:Vrij 18/1/2013 van 13-16 uur in USC

Onderwijsvormen

Hoorcolleges

Toetsing

Schriftelijk tentamen. De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.

Studiemateriaal

 • Heringa, vd Velde, Verheij e.a., Staatsrecht, 11e druk, (9789013065657)

 • Van Ballegooij en anderen, Bestuursrecht in het AWB-tijdperk, Deventer, nieuwste druk

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf begin september

Inschrijven

Via Usis

Contactinformatie coördinator

Mr. dr. G.S.A. Dijkstra,
dijkstra@fsw.leidenuniv.nl