Prospectus

nl en

Bestuurskunde: Economie, Bestuur en Management

Welkom bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Bestuurskunde in Leiden is een internationaal georiënteerde, academische studie, die gericht is op de kernvraagstukken van het openbaar bestuur.

Binnen het Instituut Bestuurskunde bieden wij twee bachelortracks aan, namelijk:

Economie, Bestuur en Management (EBM) is een gecombineerde track van Bestuurskunde én de economische afdeling van de juridische faculteit. Je bestudeert zowel de wereld van het openbaar bestuur als die van de economie. Zoek je de uitdaging? Ben je maatschappelijk betrokken? Dan is EBM de bachelortrack voor jou! In deze opleiding bestudeer je actuele problemen zoals het oplossen van de financiële crisis, het betaalbaar houden van de pensioenen en besturen van de banken. Telkens kijk je met een bestuurskundige en een economische blik naar deze thema’s. Die combinatie van kennis is uniek.

De Onderwijs- en Examenregeling 2012-13 voor de Bsc Bestuurskunde

Propedeuse EBM

De bachelortrack Bestuurskunde: EBM berust op een aantal pijlers waaronder Bestuurskunde, Organisatie & Management en Economie.

Course EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Economische Kijk op Organisaties 5
Methoden en Technieken 1A: Inleiding Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
Inleiding Economie 5
Methoden en Technieken 1B: Onderzoeksontwerp 5
Organisatietheorie 5
Inleiding Recht 5
Beleidseconomie 5
Publiek Management 5
Economie, Bestuur en Management I: integratief project markt en overheid 5
Methoden en Technieken II 5

Tweede jaar EBM

In het tweede jaar van Bestuurskunde: EBM staat verdieping van economische en bestuurskundige thema’s centraal. Daarnaast wordt in het kernvak ‘Economie, Bestuur en Management: Project Bedrijfsmatig werken’ de kennis en inzichten die je inmiddels hebt verworven met elkaar geïntegreerd. In dit vak doe je ook onderzoek.

Course EC Semester 1 Semester 2
Organisatie en Management 5
Staats- en Bestuursrecht 5
Economie van de Publieke Sector 5
Bedrijfseconomie 5
Comparative Government in International Perspective 5
Kwantitatief Onderzoek 5
Financieel Management in de Publieke Sector 5
EU Politics and Policy 5
Decision Making and Rational Choice 5
Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur 5
European Economic Integration (EBM 2012-2013) 5
Economie, Bestuur en Management II: Integratief project bedrijfsmatig werken in de publieke sector (EBM 2012-2013) 5

Derde Jaar EBM

Medio het studiejaar 2012-2013 wordt de informatie m.b.t derde jaar EBM gepubliceerd.

Course EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte 30
Optioneel keuzevak: Introduction to International Relations and Organizations 5
Optioneel: Bachelorproject Najaar 2012 15
Analyse van Sociaal-Economisch Beleid (2013-2014) 5
Wetenschapsfilosofie 5
Bachelorproject Voorjaar 2013 15
Ethiek 5

Keuzevakken Bestuurskunde

Voor niet-bestuurskundestudenten biedt het Instituut Bestuurskunde keuzevakken aan. Via Usis kunnen studenten zich hiervoor aanmelden.

NB: Keuzevakstudenten volgen alleen hoorcolleges en geen werkgroepen!

De actuele lijst met keuzevakken van Instituut Bestuurskunde

Course EC Semester 1 Semester 2
Honours Class

Minoren Bestuurskunde

Binnen het Instituut Bestuurskunde bieden we de volgende twee minoren aan:

Studenten kunnen zich via usis hiervoor aanmelden.