Prospectus

nl en

Nieuws! Mediacultuur en publieke opinie in de Republiek

Course
2013-2014

Toegangseisen

Basiskennis over de geschiedenis en structuur van de Republiek, zoals onderwezen in de propedeuse geschiedenis. Wie die niet heeft gevolgd doet er goed aan hoofdstuk 4 uit H. Blom en E. Lamberts (eds), Geschiedenis van de Nederlanden (1993 of latere drukken) door te nemen.

Beschrijving

Bij de termen multimedia en informatie revolutie denken we in de eerste plaats aan het digitale tijdperk. Toch was ook de cultuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden al bijzonder multimediaal. Met zijn geletterde, relatief welvarende bevolking, goede verbindingen en vele drukkers werd de Republiek een informatiemaatschappij. Drukwerk werd steeds goedkoper, en werd voor steeds meer doelen ingezet. Prenten, liederen en toneelstukken brachten behalve vermaak, ook het nieuws in beeld. Er circuleerden nieuwsbrieven, er ontstonden kranten, en via commerciële netwerken kwamen niet alleen goederen maar ook steeds meer ook informatie beschikbaar. Volgens sommigen was het ook deze mediarevolutie die de ‘discussiecultuur’ in de Republiek vorm gaf.

In aansluiting op internationale debatten over het bestaan van een ‘publieke sfeer’ en de mediarevoluties van de vroegmoderne tijd, verkennen we in hoorcollege niet alleen de manier waarop de nieuwsvoorziening zich ontwikkelde, maar vooral ook de politieke en maatschappelijke gevolgen daarvan. Wat betekende de publicatie van duizenden pamfletten in politieke crisisjaren? Hongerden Nederlanders naar nieuws en meningen? Of probeerden slimme auteurs en drukkers vooral een nieuwe markt te creeëren? In hoeverre probeerden overheden zelf de publieke opinie naar hun hand te zetten? Hoe groot was het sociale bereik van de nieuwe media eigenlijk? En hoe belangrijk bleven ondertussen andere, oudere, media: geruchten, preken, publieke optochten? Via deze vragen maken studenten in deze colleges niet alleen kennis met de politieke cultuur van de Republiek, maar worden ze ook aangemoedigd te reflecteren op de impact van de mediale veranderingen in onze eigen tijd.

Leerdoelen

  • Het verwerven van kennis over de aard en rol van nieuws, mediacultuur en publieke opinie en hun betekenis voor de rol van de politieke cultuur in de Republiek.

  • Kennismaking met, en inzicht in, recente wetenschappelijke debatten over deze kwesties.

  • Verwerking en analyse van opgegeven literatuur in het licht van de inzichten uit het hoorcollege.

  • Kritisch te reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

  • Kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege.

  • Zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

5 ECTS = 140 uur. Hoorcolleges 24 uur; zelfstudie literatuur en hoorcollegestof 114 uur; tentamen 2 uur.

Studenten die de cursus uitbreiden naar 10 ECTS (280 uur) kiezen daarnaast een opdracht uit een door ons opgegeven lijst, lezen daarvoor de door ons opgegeven titels, en schrijven een essay van 3500 woorden.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met 10 open vragen.

  • Studenten die de cursus uitbreiden naar 10 ECTS kiezen een opdracht uit een door ons opgegeven lijst, lezen daarvoor de door ons opgegeven titels, en schrijven een essay van 3500 woorden.

Blackboard

Ja, wordt gebruikt voor verspreiden studiemateriaal, powerpoints, opdrachten en mededelingen

Literatuur

Michel Reinders, Gedrukte chaos. Populisme en moord in het rampjaar 1672 (Amsterdam; Balans 2010).

Plus een reader met nader op te geven literatuur.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. D. Haks.
Prof. Dr. J. Pollmann.