Prospectus

nl en

The Political System of the United States

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Deze cursus beoogt studenten bekend te maken met de werking van het politieke systeem van de Verenigde Staten. De cursus behandelt de Amerikaanse grondwet en het debat over de interpretatie daarvan, de kernbegrippen van het systeem en de aard en geschiedenis van de belangrijkste politieke instanties. Aan bod komen niet alleen instellingen als het presidentschap en het hooggerechtshof en de werking van het Amerikaans federalisme maar ook het jurysysteem en het lokaal bestuur en kwesties als de legitimiteit van het democratische bestel. Hoewel de cursus een hoorcollege is, wordt van studenten een actieve bijdrage verwacht tijdens de zittingen op basis van onder meer deelname aan een groepspresentatie over een van de thema’s van de cursus.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de grondwet van de Verenigde Staten en de interpretatie daarvan.

 • Kennis van en inzicht in de kernbegrippen en belangrijkste politieke instellingen van het Amerikaanse politieke systeem.

 • Kennis van de discussie over de legitimiteit van een democratisch bestel.

 • Kennis van en inzicht in enkele van de pregnante verschillen tussen het politieke bestel van de Verenigde Staten en dat van Nederland.

 • Oefening in groepspresentatie.

Studielast

140 uur totaal:

 • 14 × 2 = 28 uren college.

 • Bestuderen handboek: 70 uur.

 • Voorbereiden presentatie: 5 uur.

 • Take-home opdracht: 25 uur.

 • Voorbereiding tentamen/tentamen: 12 uur.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice).

 • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

 • Take home-tentamen.

 • Referaat, mondelinge presentatie.

Blackboard

Ja, voor studiemateriaal, proeftentamens, stellen van vragen.

Literatuur

Het handboek voor de cursus is Janda, Berry, Goldman, The Challenge of Democracy (8th paperback edition, 2011; ongeveer 70 euro).

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Email: Dr. E.F. van de Bilt.