Prospectus

nl en

Amerikanistiek: Inleiding in de geschiedenis en cultuur van de Verenigde Staten

De minor Amerikanistiek geeft een overzicht van de Amerikaanse geschiedenis vanaf de vestiging van de eerste koloniën tot de herverkiezingscampagne van Barack Obama in 2012. Daarnaast maak je kennis met een aantal klassieke werken uit de Amerikaanse literatuur, van Moby-Dick tot Uncle Tom’s Cabin. In het voorjaar van 2014 verzorgt een Amerikaanse Fulbright gasthoogleraar een cursus over “The Age of Franklin D. Roosevelt, 1928-1945.” Na deze minor ben je op de hoogte van talrijke aspecten van de Verenigde Staten, van verleden tot heden.

Maximum aantal deelnemers: 25
Studiegidsnummer: 5000MAMN
Nummer studieactiviteit: 1984

Track 1

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

From Bradford to Obama: An Introduction to American Studies 5.0/10.0
Literature 3A: The American Renaissance, American Literature, 1620-1865 5

Second semester

The Political System of the United States 5

Choose one of the following two courses:

The Age of Franklin D. Roosevelt, 1928-1945 10
After the Civil War: Reconstruction and the New South, 1865-1914 10

Track 2

Course EC Semester 1 Semester 2

First semester

From Bradford to Obama: An Introduction to American Studies 5.0/10.0
Literature 3A: The American Renaissance, American Literature, 1620-1865 5

Second semester

Literature 4A: The Age of Realism: American Literature, 1865-1917 5
Literature 6C: Introduction to Anglo-American Film, 1930-1980 10

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.
Studenten die deze variant kiezen volgen:

 • From Bradford to Obama: An Introduction to American Studies

 • Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance
  Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.
  Meer informatie over de keuzeruimte en de persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

More info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ec
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands en Engels
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: mw. dr. J.C. Kardux
Informatie: j.c.kardux of 071 527 2236 / 2146
Aanmelding: via uSis NB: Men dient zich, na aanmelding voor de minor, ook voor de afzonderlijke cursussen aan te melden.

De Verenigde Staten van Amerika worden even vaak bewonderd als bekritiseerd. Economische ontwikkelingen daar hebben wereldwijd enorme gevolgen, zoals de kredietcrisis van 2008 heeft aangetoond en de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden over de hele wereld op de voet gevolgd. Ook in cultureel opzicht vormt Amerika een dominante kracht. Haar aanwezigheid is zo gewoon dat we het vaak niet eens meer merken, maar de Amerikaanse cultuur is in vele geledingen van de maatschappij doorgedrongen: in de popmuziek, in de populaire en sociale media, in de ‘fastfood’-restaurants, in het denken over management, enzovoort.
In deze minor vormen de Amerikaanse cultuur en geschiedenis onderwerp van onderzoek. Vanzelfsprekend is er aandacht voor de politiek-historische ontwikkeling van het land: de toestand van Amerika nu en het huidige politieke systeem is voor een belangrijk deel uit de geschiedenis te verklaren. Maar er is ook aandacht voor de sociaal-economische en cultuurhistorische aspecten van de Amerikaanse geschiedenis en voor de Amerikaanse literatuur en film. In het eerste blok volg je twee verplichte cursussen die tezamen een overzicht van de Amerikaanse geschiedenis en een inleiding in de Amerikaanse literatuur geven. Daarna kun je in het tweede blok kiezen voor een van de volgende trajecten:

 • Amerikaanse geschiedenis of

 • Amerikaanse literatuur en cultuur.
  De twee blokken kunnen eventueel ook elk afzonderlijk gevolgd worden (15 ec). De introductiecursus From Bradford to Obama staat aan de basis van beide trajecten, tezamen met een cursus over de Amerikaanse literatuur. Daarna volg je, afhankelijk van het gekozen traject, verdiepingscolleges over de Amerikaanse geschiedenis óf literatuur en cultuur.

Keuzeruimte
Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.
Studenten die deze variant kiezen volgen:

 • From Bradford to Obama: An Introduction to American Studies

 • Literature 3A: American Literature, 1620-1865: The American Renaissance
  Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.
  Meer informatie over de keuzeruimte en de persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte