Prospectus

nl en

The Grand Duke of Alba, 1507-1582. Admiration, Condemnation and Fascination: The Road to New Insights.

Course
2013-2014

Toegangseisen

BSA-norm en beide propaedeuse themacolleges behaald.

Beschrijving

Het optreden van Fernando Alvarez de Toledo, de derde hertog van Alva, in de Lage Landen is al sinds de Nederlandse Opstand in de meest negatieve bewoordingen geschetst. Niet alleen de politiek-religieuze tegenstanders hebben het bewind van Alva hard veroordeeld, ook katholieke koningsgezinde Nederlanders spaarden hun kritiek niet. Ook in Spanje, Italië, Portugal en andere Europese landen ontstond een negatieve beeldvorming over de IJzeren Hertog. Pas in de negentiende eeuw begon de geschiedschrijving over Alva te veranderen. Dankzij nieuw onderzoek en niet in het minst door de publicatie van de brieven van de hertog in de vorige eeuw ontstond een genuanceerder beeld. In dit college zal vanuit recent onderzoek worden gekeken naar het optreden van Alva in de Nederlanden en zullen vergelijkingen worden getrokken met zijn handelen in Italië en Portugal. Daarnaast zullen ook meer aspecten van het leven van Alva worden bestudeerd dan alleen zijn militaire en bestuurlijke daden. Hij was naast soldaat en bestuurder ook een diplomaat, een hoveling en een belangrijk begunstiger van de kunsten.

Leerdoelen

 • Kennis maken met een aantal (uitgegeven) bronnen.

 • Oefenen van mondelinge presentatie en het schrijven van een werkstuk.

 • Aanleren van basisvaardigheden voor het zelfstandig verrichten van onderzoek, in het bijzonder het zoeken en selecteren van literatuur, het opstellen van een onderzoeksvraag en het schrijven van een werkstuk.

 • Kennis en inzicht in de zestiende eeuwse geschiedenis van de Nederlanden en de Spaanse Monarchie.

 • Kennis en inzicht in de geschiedenis van de Nederlandse Opstand.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast voor de cursus: 10 EC 280.

 • Uren die aan het volgen van college worden besteed ( 2 uur p.w. x 14 weken = 28 uur).

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en tijd voor het maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 126 uur.

 • Het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek): 126 uur.

Toetsing

 • Opdrachten en participatie: 20%.

 • Werkstuk: 60%.

 • Referaat, mondelinge presentatie: 20%.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor informatie en tussentijdse opdrachten.

Literatuur

Nader aan te kondigen.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. M.A. Ebben.