Prospectus

nl en

Godenzonen: heersers en heerserscultus in Europa en Azië (1300-1800)

Course
2013-2014

Toegangseisen

Beide Themacolleges behaald.

Beschrijving

‘Koningschap’ is een bestuursvorm die vóór de negentiende eeuw vrijwel overal ter wereld voorkwam. Vorsten hadden, als individuen, bovendien eeuwenlang een buitenproportionele invloed op staatsvorming, politiek en cultuur in hun gebieden. Maar wat is een koning precies? Is hij een machtige krijger, een wijze filosoof, een efficiënte bureaucraat, een dienaar van zijn volk of een uitverkorene van God? Waarop baseert hij zijn macht hoe draagt hij deze uit? En hoe overtuigt hij anderen van zijn recht te regeren?
In dit college gaan we kijken hoe heersers en hun onderdanen uit Europa en Azië deze vragen beantwoordden in de periode 1300-1800. We zullen, steeds vanuit een vergelijkend perspectief, ingaan op verschillende aspecten van koningschap, zoals de politiek-religieuze functieomschrijving van vorsten, religieuze of morele rechtvaardiging van hun positie, en culturele manifestaties van hun macht in de vorm van paleizen, religieuze gebouwen, geschiedschrijving en visuele kunst. Waren ideeën over koningschap statisch en universeel, of juist divers en veranderlijk? En zijn de verschillen of juist de overeenkomsten groter tussen Europese en Aziatisch vorsten?

Leerdoelen

 • Inzichten in de ontwikkeling, aard en vorm van koningschap in Europa en Azië, 1300-1800.

 • Kennis over de Europese en Aziatische geschiedenis in de periode 1300-1800, met name de aard van Europees en Aziatisch dynastiek bestuur.

 • Onderzoeksvaardigheden: het uitvoeren van een zelfstandig literatuuronderzoek en de mondelinge en schriftelijke rapportage daarvan.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • 130 uur literatuurstudie.

 • 30 uur college + voorbereiding.

 • 60 uur opdrachten voor college.

 • 60 uur schrijven werkstuk.

Toetsing

 • Literatuuressay (20%).

 • Referaat (20%).

 • Werkstuk (60 %).

Aanvullende eis: om de cursus met succes af te ronden, moet er een voldoende gehaald worden voor het werkstuk.

Blackboard

Ja, ten behoeve van informatie en communicatie.

Literatuur

Verschillende teksten verspreid via collegeplank.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. E.M. Geevers.