Prospectus

nl en

Nieuws, politiek en publieke opinie in de Nederlandse Republiek

Course
2013-2014

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

‘Is er nieuws’ was ook in de vroegmoderne tijd een gevleugelde vraag. Aanbod van nieuws was er genoeg in de Republiek. Nieuws verscheen in druk – de krant ontstond in de 17e en 18e eeuw – en pamfletten werden bij duizenden gedrukt. Maar er was ook nieuws dat visueel werd uitgebeeld, zoals via prenten en schilderstukken. Nieuws werd zelfs ten gehore gebracht in liederen, maar ook mondeling overgedragen, bijvoorbeeld als gerucht, door de stadsomroeper of in de wekelijkse preek van de dominee.
Waar diende deze publieke communicatie van actualiteit en commentaar toe? Om nieuws te verspreiden, propaganda te bedrijven of als uiting van publieke opinie? Wie waren de verspreiders van nieuws: de overheid of bestond er ook zoiets als vrije nieuwsgaring en vrije distributie van nieuws? Bestond er zoiets als commercialisering van nieuws, zoals het nieuws van tegenwoordig soms lijkt te kenmerken? Is het bekend wie de lezers, toeschouwers en toehoorders van al deze nieuwsvormen waren en hoe zij dit nieuws hebben geïnterpreteerd? En, een vraag van kernbelang, had publieke opinie aanwijsbare invloed op de loop van de gebeurtenissen? Hadden politiek en publieke opinie dus iets met elkaar te maken?
Historici doen recent veel onderzoek naar wat wel wordt genoemd de ‘publieke sfeer’. In het werkcollege zullen we ons verdiepen in hun bevindingen en inzichten. Verder zullen we kennismaken met voorbeelden van primair bronnenmateriaal (in woord en beeld) van enkele nieuwsvormen ten tijde van de Republiek.

Leerdoelen

In dit college verwerf je:

 • kennis van een aantal theoriën en algemene visies m.b.t. de ‘publieke sfeer’ en de ‘publieke opinie’ in de vroegmoderne tijd

 • vaardigheden in historisch literatuuronderzoek

 • kennismaking met gedrukte en visuele bronnen

 • vaardigheden in het formuleren en contextualiseren van een relevante wetenschappelijke vraagstelling

 • vaardigheden in wetenschappelijke verslaglegging

Rooster

Zie rooster Geschiedenis.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast 280 uur. De onderverdeling is om en nabij:

 • Bijwonen college 28 uur .

 • Bestuderen verplichte literatuur 56 uur.

 • Literatuuronderzoek en kleine opdrachten 56 uur.

 • Voorbereiden referaat 28 uur.

 • Werkstuk schrijven 112 uur.

Toetsing

 • Werkstuk (70%).

 • Mondelinge presentatie en kleine opdrachten (30%).

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om studiemateriaal ter beschikking te stellen.

Literatuur

Te gebruiken literatuur wordt bij het begin van het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

-

Contact

Email: Dr. D. Haks.